Werkgevers Plaats vacature
Let op, je bent niet ingelogd
Log in of maak een account om het volledige profiel in te zien en deze student uit te nodigen.

Student #1076491 - WO Rechtsgeleerheid

Amsterdam 32 jaar — Vrouw

Ik beschik niet over een rijbewijs.

Stagegegevens

Opleiding Rechtsgeleerheid (4e jaar)
Schoolnaam Universiteit Van Amsterdam
Aanvang opleiding Februari 2019
Verwachtte afstudeerdatum Oktober 2020
Stagesoort Meewerkstage
Stageduur 8 weken
Dagen per week 1, 2, 3 of 4 dagen per week

Stage- en werkervaring

Stagiair Afdeling Civiel- Familie en buitengriffier
Gerechtshof Den Haag
Februari 2019 - April 2019
Den Haag
Stagiair op Afdeling Civiel- Familie van het Gerechtshof Den Haag. Tevens werkzaam bij het Expertisebureau voor Internationaal personen-, familie- en erfrecht en internationale kinderontvoering. Tevens beëdigd als buitengriffier.

Werkstudent
Koot Advocatuur & Mediation
December 2017 - Maart 2018
Den Haag
Advocatenkantoor gespecialiseerd in Personen-, Familie- en Erfrecht en mediation.

Werkzaamheden: Opstellen en redigeren verzoekschriften, bezwaarschriften, echtscheidingsconvenanten, akten van berusting en opdrachtbevestigingen van allerlei aard. Literatuur- en jurisprudentieonderzoek. Loonberekeningen maken in arbeidsrechtelijke zaken en alimentatie draagkrachtberekeningen maken in familierecht zaken. Aanvragen van toevoegingen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Correspondentie voeren met griffie, rechtbanken, hoven en cliënten. Stukken afgeven bij rechtbanken en hoven. Digitale dossiers aanleggen en bijhouden in Kleos. Overige ondersteunende werkzaamheden bij lopende zaken.

Studentenraadslid ad interim
Centrale Studentenraad (CSR) van de Universiteit van Amsterdam
September 2017 - Oktober 2017
Amsterdam
Portfolio’s: ‘studentenwelzijn’ en ‘opleidingscommissies’
Werkzaamheden: vergaderen met de decaan, de faculteitsraad en de studentenraad over huidig en toekomstig reilen en zeilen aan de faculteit der rechtsgeleerdheid.

Rechtswinkelier
Rechtswinkel Hilversum
Juni 2017 - December 2018
Hilversum
Werkzaamheden: wekelijks inloopspreekuur ter beantwoording van vragen op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, bestuursrecht, woon- en huurrecht, consumentenrecht, strafrecht en personen-, familie- en erfrecht.

Juridisch adviseur
Stichting de Haagse Wetswinkel
Juni 2016 - Januari 2018
Den Haag
Werkzaamheden: wekelijks inloopspreekuur, balie dienst of telefonisch spreekuur ter beantwoording van vragen en ter voorbereiding van zaken op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid,
bestuursrecht, woon- en huurrecht, consumentenrecht, personen-, familie en erfrecht, strafrecht en kantonzaken.

Vooropleidingen

WO Rechtsgeleerheid (Diploma behaald)
Universiteit Van Amsterdam
September 2014 - December 2018
WO Bachelor Rechtsgeleerdheid

Kennis, vaardigheden, eigenschappen

Kennis

Er is nog geen kennis toegevoegd.

Vaardigheden

Er zijn nog geen vaardigheden toegevoegd.

Karaktereigenschappen

Er zijn nog geen karaktereigenschappen toegevoegd.

Talen

Russisch
Moedertaal of tweetalig

Nederlands
Moedertaal of tweetalig

Engels
Volledige professionele vaardigheid

Frans
Beperkte werkvaardigheid

Nevenactiviteiten

Laatste login: 4 Mei 2020 15:12