Nu solliciteren

Onderzoeken en experimenteren rond de vraag: Hoe kunnen toeleiders mensen met financiële problemen in IJsselmonde helpen om tijdig de juiste hulp te zoeken?

Functie Gedragswetenschapper
Opleidingsniveau HBO-Master, WO-Bachelor, WO-Master
Locatie Rotterdam
Uren per week 28 - 40
Beschikbaarheid Beschikbaar per Augustus/September 2022
Stageduur 4 - 10 maanden
Stagesoorten Afstudeerstage, Meewerkstage
Stagevergoeding In overleg
Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Taakomschrijving

Ben je geïnteresseerd in de hele keten rond schuldhulpverlening en vind je het leuk om bij een maatschappelijk relevante organisatie ervaring op te doen? dit bedrijf biedt een interessante stage waarbij je midden in actuele problematiek staat. Wij zoeken een student die wil bijdragen aan een experimenteel onderzoek: toeleiden naar schuldhulp.

Onderzoeksvraag: Hoe kunnen toeleiders mensen met financiële problemen in IJsselmonde helpen om tijdig de juiste hulp te vinden?

Achtergrond: Door de gestegen gasprijs en kosten voor boodschappen zijn er In IJsselmonde steeds meer mensen met financiële problemen. Het is voor hen niet makkelijk om op zoek te gaan naar hulp. Schaamte en stress spelen hierbij een grote rol. De drempel om contact op te nemen met een schuldhulporganisatie is vaak heel hoog. Veel mensen met (problematische) schulden worden daardoor niet of te laat geholpen.

Op diverse plekken in IJsselmonde komen mensen met financiële problemen in aanraking met professionals en vrijwilligers die hen zouden kunnen helpen om de juiste hulp te vinden. Dit noemen wij de ‘toeleiders professionals’ en ‘toeleiders vrijwilligers’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkers of vrijwilligers van scholen, GGZ, Huisartspraktijken, CJG en Wijkcentra.

Dit bedrijf gelooft dat deze toeleiders essentieel zijn in het verbinden van mensen met financiële problemen aan de juiste hulp, juist omdat zij vaak een vertrouwensband hebben en vaker met hen in contact komen. Helaas zien we in de praktijk dat veel toeleiders hier kansen laten liggen, waardoor veel mensen er alsnog alleen voor staan. We willen onderzoeken hoe dat komt en wat we hieraan kunnen doen.

Doel onderzoek:

In de periode sept – dec 2022 onderzoeken hoe we toeleiders in IJsselmonde bereid en in staat kunnen krijgen om de volgende stappen te zetten:

Stap 1: Signaleren van financiële problemen

Stap 2: Aangaan van het gesprek over financiële problemen

Stap 3: Helpen om de juiste hulp te vinden

Stap 4: Helpen om de stap naar intake te zetten

We richten ons onderzoek vooral op de volgende drie uitdagingen:

  1. Financiële problemen signaleren blijkt voor veel toeleiders niet makkelijk en/of het heeft geen hoge prioriteit

  2. Financiële problemen bespreken blijkt voor veel toeleiders niet makkelijk en/of het heeft geen hoge prioriteit

  3. Toeleiders verwijzen, ondanks Benti (zie …) nog regelmatig niet naar de juiste partij

Per uitdaging willen we het volgende bereiken:

A.      Inzicht krijgen in de oorzaken en overzicht krijgen in oplossingsrichtingen (samen met de doelgroep)

B.      Oplossingsrichtingen prioriteren en bepalen welke interventies binnen dit project wenselijk en haalbaar zijn

C.      Experimenteren met interventies

D.      Resultaten van interventies verwerken in vervolgaanpak.

Het onderzoek wordt gefinancierd door gemeente Rotterdam. Het onderzoek dient te resulteren in twee plannen: een meer gedetailleerd plan voor IJsselmonde en een plan op hoofdlijnen voor de rest van Rotterdam. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en betrokken student die ons bij dit onderzoek en de oplevering van deze twee plannen kan helpen. Mocht de student langer dan 4 maanden beschikbaar zijn, dan kan de student ook betrokken zijn bij de volgende fase van dit project.

Werkzaamheden

We hebben in het onderzoeksplan de volgende activiteiten opgenomen:  

We willen in overleg met de student bepalen bij welke van deze activiteiten de student betrokken zal raken en welke rol de student op zich zal nemen. Dit zal mede afhangen van de voorkeur, expertise en ontwikkelingsdoelen van de student.

Gewenste profiel

Wat bieden wij

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.
Deze vacature is geldig tot 30-9-2022