Werkgevers Plaats vacature
Nu solliciteren

(Afstudeer)stage marktonderzoek

Functie Marktonderzoeker
Opleidingsniveau HBO
Locatie Hoogeveen
Dagen per week 5
Beschikbaarheid Beschikbaar
Stageduur 4 - 6 maanden
Stagesoorten Afstudeerstage , Meewerkstage
Stagevergoeding € 300 - 350

Taakomschrijving

Achtergrond van het project: Ruma ontwikkelt momenteel afdichtingen voor de olie- en gasindustrie welke moeten voldoen aan hoge eisen op het gebied van temperatuurbestendigheid (tot 300°C) en hoge drukbestendigheid. Deze afdichtingen worden namelijk in diepe boorputten toegepast. Ruma wil zich nu gaan richten op een geheel andere markt, namelijk die van zwellende afdichtingen voor grote infrastructuurprojecten waarbij (zout) water een rol speelt (op zee, bij zeehavens of landwinningsprojecten etc). Ook hier speelt het afdichten, in dit geval tegen zoutig vocht een belangrijke rol.

Daarnaast kan gekeken worden naar toepassing in civiele projecten zoals tunnels of ondergrondse constructies in de bouw. Naast elastomeren die in water zwellen heeft Ruma ook elastomeren die in olie zwellen; indien toepasselijk zijn uiteraard ook deze materialen in het onderzoek in te passen.

Ruma wil de technische en economische haalbaarheid onderzoeken van de ontwikkeling van een zwellende elastomere afdichting welke kan worden toegepast tussen (voornamelijk) beton of cementachtige structuren in een (grond of oppervlakte) water omgeving. Zwellend wil in dit verband zeggen dat de afdichting water gaat opnemen om zijn technische afdichtingsfunctie te kunnen gaan vervullen. Hiermee wordt beoogd een oplossing te ontwikkelen van het huidige probleem van lekkages met huidige afdichtingen in deze toepassing/markt. Dit is voor Ruma nieuw op het niveau van technologie, toepassing en markt.

De nieuw te ontwikkelen afdichtingen in dit project moeten onder alle omstandigheden hun functie als afdichting vervullen en dienen goed te voldoen aan de eisen die de toepassing vragen zoals kleefbaarheid, afdichting, elasticiteit, mechanische belastbaarheid en behoud van eigenschappen gedurende zeer lange (> 20 jaar) tijd. Zowel de samenstelling van het compound, het productieproces en de wijze van applicatie zijn allen onderwerp van onderzoek.

Beoogde werkzaamheden: Het onderzoeken van de economische haalbaarheid. Hoe ziet de markt eruit en de potentiële businesscase voor dit nieuwe product. Onderdeel hiervan zal o.a. zijn een internet & literatuurstudie, waarna ook gesprekken zullen volgen met experts in het veld; overleggen met potentiële afnemers om de wensen en eisen te onderzoeken, zodat beoordeeld kan worden of en hoe deze vertaald kunnen worden in het nieuwe product. Voor de beoogde klantoplossing(en) zal hieruit een goede inschatting moeten volgen van de potentiële markt in de Benelux, Europa en wereldwijd alsmede een inschatting van het aandeel dat Ruma met de nieuwe producten in zou kunnen nemen. Tezamen met een inschatting van de winstgevendheid van de oplossing, op basis van de haalbare markt penetratie, zal dit de benodigde input geven voor een business plan voor deze nieuwe markt. De opdracht is eventueel uit te breiden met het uitwerken van hiervoor genoemd business plan.

Doelstellingen: Het doel van dit project is om te onderzoeken of het mogelijk is om een met water zwellende afdichting voor de infrastructuur op een rond zee te ontwikkelen welke zijn functies gedurende een lange periode kan garanderen en die uiteindelijk economische levensvatbaarheid hebben voor Ruma. Daartoe is het belangrijk dat de mogelijke toepassingen goed in kaart worden gebracht middels een gedegen marktonderzoek. Dit marktonderzoek is het belangrijkste onderdeel van deze opdracht.

Gewenste profiel

  • hbo-opleiding richting commerciële economie of vergelijkbaar
  • Een zelfstandige werkhouding, goed kunnen plannen en gestructureerd werken
  • Technisch inzicht
  • Beheersing van de Engelse taal

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Nu solliciteren