Werkgevers Plaats vacature
Nu solliciteren

Stagiair HBO / WO Technische Bedrijfskunde - Watermist gezocht!

Functie Technische bedrijfskunde
Opleidingsniveau HBO, WO
Locatie Weert
Dagen per week 3, 4 of 5
Beschikbaarheid Vervuld
Stageduur 4 - 9 maanden
Stagesoorten Afstudeerstage
Stagevergoeding In overleg

Taakomschrijving

Hi-Safe is een specialistische divisie van dit bedrijf Groep uit Weert en gevestigd in Dordrecht. Hi-Safe houdt zich bezig met de engineering, levering, installatie & service en onderhoud (inclusief verhelpen van storingen) van blusgassystemen in de Nederlandse markt (www.hisafe.nl). Het bedrijf telt ongeveer 45 medewerkers en heeft een omzet van ca. € 7 mln.

Sprinkler is de meest bekende en veruit de meest toegepast vorm van brandbestrijding. Echter in bedrijven/ruimtes met speciale installaties of gevaarlijke/speciale stoffen wordt een beginnende brand bestreden met o.a. blusgas. Hi-Safe levert daartoe verschillende technologieën aan verschillende segmenten. Daarbij kun je denken aan logistieke centra, datacenters, industrie, scheepvaart, etc.

Opdracht

De laatste jaren zien wij een opkomst van watermistsystemen. Om te kunnen beoordelen of deze technologie onderdeel kan gaan uitmaken van ons strategisch plan willen wij de markt voor watermistsystemen in kaart laten brengen, uitmondend in een advies gecombineerd met voorstellen voor een eventueel marketing plan.

De belangrijkste deelvragen zijn dan ook:

  • Wie zijn de belangrijkste aanbieders van hoge- en lagedruk watermistsystemen (zowel in de Nederlandse markt als de fabrikanten) en wat zijn hun ontwikkelingen?
  • Wie zijn de belangrijkste afnemers/toepassingen van watermistsystemen en waarom kiezen zij voor watermist in vergelijking met andere systemen?
  • Wat zijn de belangrijkste technische en commerciële voor- en nadelen van watermistsystemen ten opzichte van haar alternatieven?
  • Samenvattend: wat zijn de belangrijkste technologische- en marktontwikkelingen met betrekking tot watermist
  • Wat zijn de kansen voor Hi-Safe met betrekking tot deze technologie/markt? Met andere woorden: is dit een potentieel productsegment in het strategisch plan?
  • Aan welke voorwaarden zou Hi-Safe moeten voldoen om succesvol te worden in dit segment? Met andere woorden: hoe zou een potentieel marketingplan eruit kunnen zien.

Aanpak

Dit onderzoek zal naar verwachting uit twee delen bestaan: het vooronderzoek via internet en interne gesprekken, maar er zullen ook veel externe gesprekken moeten worden gevoerd. Dus niet alleen intern bij Hi-Safe (en dit bedrijf), maar ook met distributeurs/fabrikanten, afnemers, branchespecialisten (reden waarom een rijbewijs voor dit onderzoek is gewenst).

Begeleiding De kandidaat zal worden begeleid door de directeur van Hi-Safe. Er worden enkele kandidaten op gesprek gevraagd omdat aan zelfstandigheid, initiatief en communicatieve vaardigheden hoge eisen worden gesteld.

Wil je graag meer zien? Log in of schrijf je in.

Nu solliciteren