Interning at Stichting voor Kennis en sociale Cohesie

Warning, you are not logged in
Would you like to see more? Log in or create an account

Company details

Industry Onderwijs / Training / Wetenschap
Company size Small (10-49)
City Amsterdam

About Stichting voor Kennis en sociale Cohesie

De SKC is een multiculturele stichting die gelooft in de potentie van jongeren. Veel jongeren groeien op in een omgeving met een sociaaleconomische achterstand. Hierdoor krijgen zij vaak minder kansen dan gemiddeld om zich optimaal te ontwikkelen. Behalve dat het oneerlijk is, gaat er ook een enorme kapitaalbron verloren als zij niet geactiveerd worden.
Deze overtuiging brengt de SKC over op deze jongeren door ze in contact te brengen met jonge positieve rolmodellen met verschillende achtergronden die hun succesverhalen met ze delen.
Met de hulp van deze positieve rolmodellen wordt ook de kennis van de jongeren verrijkt waardoor zij in staat zijn een positieve invloed uit te oefenen op de sociale cohesie in hun leefomgeving. Zo kunnen de jongeren zich manifesteren tot succesvolle burgers die zich goed voelen in de huidige samenleving.

Internships at Stichting voor Kennis en sociale Cohesie

Subscribe or sign in to view the available internships.