Interning at Universiteitsmuseum Utrecht

Warning, you are not logged in
Would you like to see more? Log in or create an account

Company details

Industry Cultuur en Kunst
Company size Small (10-49)
City Utrecht

About Universiteitsmuseum Utrecht

Het Universiteitsmuseum Utrecht vernieuwt. Het museumgebouw wordt verbouwd, de kassen worden gerenoveerd en de tentoonstellingen worden opnieuw ingericht.

We werken aan hét onderzoeksmuseum van Nederland: een familiemuseum waar je actief kennis maakt met wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht in heden en verleden. Waar je wordt geïnspireerd tot het stellen van vragen over jezelf en de wereld om je heen. En waar je als bezoeker zelf een onderzoeker wordt.

Het nieuwe UMU opent in de zomer van 2023.

Het Universiteitsmuseum beheert en ontsluit het academisch erfgoed van de Universiteit Utrecht en maakt het belang van wetenschap zichtbaar. Hierbij staan wetenschapseducatie en -communicatie centraal en maken we gebruik van een rijke en uiteenlopende collectie.

Het museum is onderdeel van de Universiteit Utrecht, daardoor zijn er korte lijnen naar actueel onderzoek en is er nauwe samenwerking met wetenschappers van hoog niveau.

Internships at Universiteitsmuseum Utrecht

Subscribe or sign in to view the available internships.