Interning at ScienceWorks

Warning, you are not logged in
Would you like to see more? Log in or create an account

Company details

City Den Haag

About ScienceWorks

ScienceWorks is een organisatie- en adviesbureau in Den Haag dat overdracht van wetenschappelijke kennis naar de maatschappij ondersteunt en stimuleert. Dit wordt ook wel “valorisatie” of “Impact” genoemd. Wij verrichten advieswerkzaamheden en organiseren o.a. congressen en opleidingen.

Internships at ScienceWorks

Subscribe or sign in to view the available internships.