Interning at Weekend Academie

Warning, you are not logged in
Would you like to see more? Log in or create an account

Company details

Industry Non-profit
Company size Small (10-49)
City Amsterdam

About Weekend Academie

‘De Weekend Academie heeft als missie om gemotiveerde jongeren tussen de 10-15 jaar en hun ouders te activeren bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten en daarmee hun kansen in de maatschappij te vergroten.
We geven leerlingen ondersteuning bij taal- en studievaardigheden en het ontdekken en ontwikkelen van hun kwaliteiten, talenten en sociale competenties om zo hun kansen in de maatschappij te vergroten.
Ouders bieden we verschillende vormen van coaching, aangepast of hun wensen en behoeftes. De coaching van ouders is er met name gericht op hoe zij hun schoolgaande kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen binnen de gebieden ‘thuis’, ‘straat/vrije tijd’ en ‘school.’

Internships at Weekend Academie

Subscribe or sign in to view the available internships.