Stichting Saga interproject

Bedrijfsgegevens
Stichting Saga interproject
Branche Non-profit
Bedrijfsomvang Klein (10-49)
Locatie Diemen, Nederland
Bedrijfsomschrijving

Stichting Saga Interproject is actief in het onderwijs en het sociaal domein. Wij ontwikkelen projecten (lokaal en internationaal) en bieden trainingen en trajecten aan, waarbij de nadruk ligt op bewustwording, talentontwikkeling, competentieversterking, verbinding tussen lichaam en geest en het versterken van je eigen kracht en vitaliteit.

Wij leiden onze eigen W&T coaches op voor het basisonderwijs in de didactiek van het Onderzoekend & Ontwerpend leren, organiseren sport en beweegactiviteiten voor basisschoolleerlingen. Ook doen we maatschappelijke projecten en geven workshops aan leerlingen op het VO en ondersteunen jongeren tussen 17 en 27 jaar in de Academy4lifeskills.

Onze missie is: ´aandacht voor welbevinden, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling van professionals en leerlingen als basis voor kwalitatief goed onderwijs en een leven lang leren´

Bedrijfspresentatie
Stages bij Stichting Saga interproject