Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Bedrijfsgegevens
Nog geen logo geüpload.
Branche Overheid / Publieke sector
Bedrijfsomvang Middelgroot (50-249)
Locatie Soest, Nederland
Bedrijfsomschrijving

RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) is in 2000 opgericht. Inmiddels is RMN uitgegroeid tot een gemeenschappelijke regeling van de volgende zes gemeenten:

Baarn
Bunnik
Nieuwegein
Soest
IJsselstein
Zeist

Deze zes gemeenten zijn eigenaar van RMN en vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur van RMN. De doelstelling van RMN is o.a. op milieuvriendelijke én efficiënte wijze diensten uit te voeren voor de deelnemende gemeenten.

Wekelijks halen medewerkers van RMN het huishoudelijk afval op bij huishoudens van de gemeenten Baarn, Bunnik,Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist. RMN beheert ook de recyclingstations in deze gemeenten. Hierbij een overzicht van onze taken:

Basistaken
- Beheer recyclingstations
- Beleidsadvisering en voorlichting
- Gladheidbestrijding
- Inzameling huishoudelijk afval
- Ongediertebestrijding
- Straatreiniging (o.a. vegen, kolken
reinigen, onkruidbestrijding en legen van
prullenbakken)

Additionele taken
- Groenbeheer (o.a. schoffelen, maaien en
snoeien)
- Onderhoud groen op sportcomplexen
- Onderhoud groen op begraafplaatsen
- Klein civieltechnisch (onderhoud, beheer
straatmeubilair, herstel bestrating)
- Overige werkzaamheden (o.a. graffiti en
kauwgom verwijderen)
- Inzet op basis van oproep (geen planning)

Bedrijfspresentatie
Er is nog geen videopresentatie toegevoegd.