Interning at Stichting het Kandidatennetwerk

Warning, you are not logged in
Would you like to see more? Log in or create an account

Company details

Industry Overige
Company size Small (10-49)
City Amsterdam

About Stichting het Kandidatennetwerk

De Kandidatenmarkt is een sociale organisatie in Amsterdam Nieuw-West en opgericht in 2012. Wij werken vanuit een integrale en netwerkgerichte aanpak aan het versterken van de sociaaleconomische positie van (kwetsbare) jongeren. Op het gebied van jeugdzorg-, arbeidstoeleiding, schuldhulpverlening, educatie en vrijwilligers trajecten. Via de verschillende programma’s heeft de Kandidatenmarkt de afgelopen jaren honderden jongeren succesvol begeleidt naar een positief toekomstperspectief.

Internships at Stichting het Kandidatennetwerk

Subscribe or sign in to view the available internships.