Nationale Dieren Voedselbank¬ģ

Bedrijfsgegevens
Nationale Dieren Voedselbank¬ģ
Branche Non-profit
Bedrijfsomvang Klein (10-49)
Locatie Neede, Nederland
Bedrijfsomschrijving

Op 10 mei 2019 is Stichting Blijdschap Voor De Dieren (BVDD) opgericht. De stichting heeft in korte tijd een groot bestaansrecht opgebouwd. Niet alleen door veel werk te verzetten maar ook door betekenisvolle doelen na te streven en structureel een verschil te maken op sociaal maatschappelijk terrein. De behoefte aan het bieden van hulp blijkt enorm en de groei is explosief te noemen.

Drie aandachtsvelden zorgen voor het verschil voor diegene die onze hulp nodig hebben:
‚óŹ Dierenbuddy¬ģ
‚óŹ BVDD Matching ‚Äď Interventie Team
‚óŹ Nationale Dieren Voedselbank¬ģ - Onlinedierenvoedselbank.nl

Dit alles met ondernemerschap met een menselijke maat. Om ervoor te zorgen dat alles binnen gestelde richtlijnen gebeurt, draagt de BVDD de ANBI en CBF-Erkenning, waardoor donateurs, giftgevers en sponsoren erop kunnen vertrouwen dat er zeer zorgvuldig met giften, in geld of in natura, wordt omgegaan.

Een beknopte indruk van onze praktijk:

1. Dierenbuddy¬ģ

Dierenbuddy¬ģ biedt ondersteuning aan huisdiereigenaren die tijdelijk (3 tot 6 maanden) niet in staat zijn om voor hun huisdier(en) te zorgen en geen achterban en/of financi√ęle middelen hebben om zelf hulp in te kopen. Door de inzet van een eigen dierentransport ambulance kunnen wij naast de tijdelijke plaatsing van de huisdieren ook het vervoer van dieren in eigen beheer regelen. Mensen die op onze hulp kunnen rekenen zijn o.a.:
‚óŹ Mensen met lichamelijke en/of geestelijke problemen.
‚óŹ Mensen die in een justiti√ęle instelling zijn beland.
‚óŹ Mensen met verslavingsproblematiek.
‚óŹ Mensen met financi√ęle problemen.
‚óŹ Slachtoffers van huiselijk geweld.

Helaas hebben deze mensen veelal geen solide netwerk om de broodnodige zorg of begeleiding voor hun huisdieren te regelen. Wij hebben een landelijk netwerk van 7.000 gastgezinnen in het leven geroepen om acuut en adequaat zorg voor de dieren van deze mensen tijdelijk (in huiselijke kring) te kunnen overnemen tot er een structurele oplossing gevonden is. Wij gaan er vanuit dat mens en dier na onze inzet van tijdelijke zorg altijd weer herenigd worden. Tot 2024 hebben we kunnen helpen door meer dan 2500 dieren tijdelijk op te vangen bij gastgezinnen zodat de eigenaren hier geen zorgen meer over behoeven te hebben.

2. BVDD Matching ‚Äď Interventie Team

In aansluiting op de activiteiten die wij met Dierenbuddy¬ģ aanbieden is er voor Nood- en Rampsituaties het BVDD Matching en Interventie Team in het leven geroepen. Uitgangspunt is dat mens en dier in een vluchtsituatie, welke dan ook, bij elkaar kunnen blijven en gezamenlijk onderdak geboden wordt bij een gastgezin. Dit gastgezin is gescreend en biedt een veilig thuis.

Basisgedachte bij BVDD Matching: elk dier heeft recht op de 5 vrijheden volgens de commissie Brambell (1965). Dit zijn:
‚óŹ Dieren zijn vrij van honger en dorst.
‚óŹ Dieren zijn vrij van ongemak.
‚óŹ Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte.
‚óŹ Dieren zijn vrij van angst en stress.
‚óŹ Dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen.

Er kunnen zeer vervelende situaties ontstaan waarbij mens en dier uit elkaar gehaald dreigen te worden, zonder eigen toedoen. Situaties waarin men komt te verkeren c.q. terecht komt zonder dat een huisdiereigenaar kan uitwijken naar een vertrouwd persoon in de eigen sociale achterban. Voorbeelden hiervan zijn oorlogen of bijvoorbeeld (natuur)rampen. Ook dan biedt BVDD Matching hulp, voor dier en mens.

Blijdschap Voor De Dieren heeft in de afgelopen jaren bewezen - door samen te werken met o.a. de Dierenbescherming, NFDO, DierenLot, NVWA en de KNMvD - succesvol ingezet te kunnen worden als matchmaker in rampsituaties. De stichting kan in dit soort situaties volledige ondersteuning bieden en zo voorkomen dat mens en dier gedwongen van elkaar gescheiden worden. Een voorbeeld van een (helaas) langlopend project is Hulp Voor Dieren uit Oekra√Įne. In opdracht van LNV en Justitie bezoeken wij opvanglocaties waar vluchtelingen samen met dieren verblijven en waar de omstandigheden het onmogelijk maken om mens en dier gezamenlijk veilig onder te brengen. Inmiddels hebben wij meer dan 1.200 mensen met een huisdier succesvol bij gastgezinnen ondergebracht. Het interventieteam (met gecertificeerd H&K besluit en paraveterinair opgeleide vrijwilligers) staat 24/7 paraat voor excessen in Nederland. Door de inzet van 1.500 aangesloten gastgezinnen die speciaal geselecteerd zijn voor dit bijzondere werk zijn wij de grootste partij in Nederland die mens en dier tijdelijk onderdak kan bieden. Het primaire doel is de bestaande mens-dier relatie te waarborgen, zowel in het belang van de mens als van het dier. Vanaf de start in 2022 hebben wij ‚Äď tot heden - meer dan 900 interventies gerealiseerd. Het jaar 2024 staat in het teken van een nieuwe opdracht vanuit het Ministerie van Justitie waarbij ons zorgdeel voornamelijk zal bestaan uit het ondersteunen van alle opvanglocaties in Nederland waar Oekra√Įners geplaatst zijn. O.a. het verstrekken van diervoer en hulp bij incidenten met dieren. De opdracht zal omarmd worden door bijna hetzelfde team van medewerkers en geco√∂rdineerd worden door de Dierenbescherming. Er verblijven nu ruim 107.000 gevluchte Oekra√Įners in Nederland waarbij ongeveer 12% een dier bij zich heeft.

3. Nationale Dieren Voedselbank¬ģ - Onlinedierenvoedselbank.nl

Dieren zorgen voor welbevinden in ons leven en brengen vreugde en liefde met zich mee. Voor velen zijn zij het enige sociale aanspreekpunt in het leven. Eenzaamheid in Nederland is groot te noemen. We mogen inmiddels stellen dat huisdieren voor velen familieleden zijn of tenminste een beste vriend, kameraad of maatje.
Bij aanvang in 2022 van Onlinedierenvoedselbank.nl boden wij hulp aan huisdiereigenaren die het financieel zwaar hadden, later ‚Äď per 2023 ‚Äď verlegden wij de focus naar de groep die als ‚Äėminima‚Äô wordt bestempeld. Zij hebben grote moeite om de hoge kosten voor de primaire levensbehoeften van hun huisdier(en) te kunnen dragen. Behoren tot de minima is niet altijd een kwestie van eigen schuld. Puur tegenslag in het leven is ook reden. Door banenverlies en prijsstijgingen, mede als gevolg van Corona en de oorlog in Oekra√Įne, is de groep cli√ęnten van Onlinedierenvoedselbank.nl niet enkel minima maar ook de sociale groep mensen die daar net boven zit. Zij vallen vaak net buiten de boot maar hebben w√©l hulp nodig om te kunnen overleven. We spreken over meer dan 1.000.000 inwoners van Nederland. Ook zij hebben recht op hulp. Het resultaat: niet alleen de minima met een huisdier weten inmiddels de weg naar ons te vinden maar ook financi√ęle professionals (denk aan bewindvoerders en curatoren) en andere stichtingen die zich richten op dierenwelzijn. De groei werd extreem en het werk is inmiddels uitgerold over Nederland. Vandaar dat we in 2024 onze naam hebben veranderd in Nationale Dieren Voedselbank¬ģ. Een naam die aansluit bij het landelijke verschil wat wij maken. Uitlevering van de gratis dierenvoedselpakketten gebeurt volledig digitaal, waardoor er op een effici√ęnte manier veel pakketten samengesteld, verspreid en uitgereikt worden in heel Nederland.

Impact
Het kunnen blijven mogelijk maken van onmisbaar levensonderhoud van huisdieren houdt in dat dier en mens niet gedwongen gescheiden worden van elkaar. Deze individuele mens-dier relatie behouden voorkomt op termijn een scala aan sociaal maatschappelijke problemen en is één van onze grote drijfveren. Wij zouden niet nodig moeten zijn, maar als er dan toch een groep mensen is die het mogelijk moet maken, laat het dan het team van BVDD zijn.

Ondernemen met menselijke maat

Stichting Blijdschap Voor de Dieren is er niet alleen voor hulp aan dieren en hun baasjes maar biedt ook een veilige haven voor mensen die bij ons werken, met name voor vrijwilligers die vaak ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, met een arbeidshandicap te maken hebben of in sociaal/maatschappelijke omgang niet sterk staan. Zij vinden binnen onze organisatie niet alleen werk op maat maar ook een veilige werkplek waar iedereen als gelijk individu beschouwd wordt. Dieren zijn dankbaar en oordelen of veroordelen niet en wij doen dit ook niet. Binnen onze visie wordt vooral gekeken naar welke mogelijkheden en potentie mensen individueel hebben. Iedereen die wil helpen kan helpen. Een screening vindt plaats om het hechte in het team te behouden. Ook vrijwilligers via participanten en mensen met een (arbeids)handicap zijn welkom.
Erkend Leerbedrijf
Daarnaast zetten wij ons in om middels communicatie en educatie inhoudelijke kennis te verspreiden over de problematiek van onze doelgroepen, met als insteek preventie en zelfredzaamheid. Ook zijn wij als Blijdschap Voor De Dieren een Erkend Leer(werk)bedrijf voor jeugd, jongvolwassenen en ouderen om werkervaring op te kunnen doen om zo, later, in het werkveld beter beslagen ten ijs te komen. Dagelijks lopen deze mensen bij ons over de vloer omdat werken voor of met dieren hen vertrouwen en rust geeft. Veelal hebben zij zelf ervaren hoe het is om huisdiereigenaar te zijn met weinig tot geen financi√ęle middelen. Men weet hoe het is om te dealen met de vraag: koop ik vandaag eten voor mijn huisdier of voor mijzelf. Voor velen een ondenkbare situatie.

Onze werk in cijfers en SROI
Het is gebruikelijk dat activiteiten als die van Stichting Blijdschap Voor De Dieren door (semi)overheidsinstanties bij aanbestedingen gekwantificeerd wordt naar de SROI (Social Return On Investment) van de betreffende aanbieder. Dit is een methode om de sociaal/maatschappelijke waarde van een organisatie voor de gemeenschap te bepalen aan de hand van een bouwblokkenmodel. In de Provincies Overijssel en Gelderland is dit bouwblokkenmodel met daaraan gerelateerde bedragen in een convenant vastgelegd. Als wij dit model op onze huidige situatie projecteren, vertegenwoordigen wij als organisatie op dit moment een totale SROI-waarde van 474.915 euro per jaar. Deze waarde is als volgt opgebouwd:
‚óŹ 123.800 euro: Werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
‚óŹ 130.300 euro: Werkervaringsplaatsen en Stages.
‚óŹ 220.815 euro: MVO-activiteiten.
Nadat nieuwbouw van ons distributiecentrum heeft plaatsgevonden, verwachten wij per 2025 door uitbreiding van onze activiteiten 4 fulltime werkplekken meer beschikbaar te hebben en daarmee een SROI-waarde te vertegenwoordigen van 634.915 euro per jaar. Zo behalen wij niet alleen ons bestaansrecht uit het werk dat wij dagelijks verzetten, maar ook uit de waarde die wij als organisatie en werkgever voor de gemeenschap hebben.

Bedrijfspresentatie
Stages bij Nationale Dieren Voedselbank¬ģ