Interning at Gemeente Leidschendam-Voorburg

Warning, you are not logged in
Would you like to see more? Log in or create an account

Company details

City Leidschendam

About Gemeente Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met ongeveer 650 mensen aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Wij zoeken bewust de verbinding met elkaar onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Internships at Gemeente Leidschendam-Voorburg

Subscribe or sign in to view the available internships.