Interning at Birch

Warning, you are not logged in
Would you like to see more? Log in or create an account

Company details

Industry Zakelijke dienstverlening
Company size Small (10-49)
City Driebergen-Rijsenburg

About Birch

Wij geloven dat mensen en organisaties krachtiger worden door kennis en ondernemerschap te verbinden.
Birch zet zich in voor betere samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven, waardoor zij samen bijdragen aan het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we door onderzoek, adviestrajecten en kwartiermakerschap. Bijvoorbeeld door universiteiten en hogescholen te helpen een kenniscentrum vorm te geven samen met bedrijven, of door advies uit te brengen aan overheden in een regio over hun strategische agenda.
Het werkterrein van Birch is breed: van regionale clusters tot internationale R&D netwerken, van Regio Deals tot quantum of AI. Onze werkwijze is uniek in de verbinding die wij zoeken met wetenschappelijke kennis en daarnaast ons scherpe oog voor de werking van een samenwerking en belangen die daarin een rol kunnen spelen. Op meerdere terreinen behoren we tot de top drie in de adviesmarkt zoals rond arbeidsmarkt, vernieuwing in het beroepsonderwijs en regionale innovatie.

Internships at Birch

Subscribe or sign in to view the available internships.