Interning at De Nieuwe Kans

Warning, you are not logged in
Would you like to see more? Log in or create an account

Company details

Industry Gezondheidszorg, sociale & medische diensten
Company size Small (10-49)
City Rotterdam

About De Nieuwe Kans

De Nieuwe Kans is een ‘verandertraject’. We ondersteunen en helpen multiprobleem jongvolwassenen mannen (18-27) jaar met hun complexe problemen. Samen met een deelnemer zorgen we allereerst voor stabilisatie. Tijdens het dagprogramma wordt in het traject gewerkt aan transformatie. Het doel is dat de deelnemers aan DNK zo veranderen, dat het ze lukt om een stabiele plek in de samenleving te veroveren: via werk, een passende opleiding of indien noodzakelijk specialistische zorg.

Voor een beeld van de doelgroep kan de documentaire Carrousel (winnaar Gouden Kalf) worden bekeken en eerdere publicatie:

https\://www.npostart.nl/2doc/20-04-2020/VPWON_1289562

https\://deverrebergen.nl/app/uploads/2019/05/MAGAZINE-Gast-AW-DNK.pdf

Internships at De Nieuwe Kans

Subscribe or sign in to view the available internships.