Grote ontevredenheid stagebegeleiding scholen

Door Bouschraa Elhrouz - 14 November 2007 11:35 - 1160 vertoningen

80% van de studenten is positiever over de kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit de bedrijven dan vanuit de scholen. Dit blijkt uit het Nationaal Stageonderzoek 2007 van Stageplaza.nl.

Ontevredenheid bij student

Bijna 40% van de studenten is ontevreden over de stagebegeleiding vanuit scholen. Hiervan zegt 21% van de studenten zelfs nog nooit een stagebezoek van een stagedocent te hebben ontvangen. Van de studenten die wel een stagebezoek kregen, zegt maar liefst 30% van de studenten ontevreden te zijn over de kwaliteit van het stagebezoek.

Goede stagebegeleiding vanuit bedrijven

De studenten zijn een stuk positiever over de stagebegeleiding vanuit de stagebedrijven. 80% zegt hier tevreden over te zijn. Bedrijven besteden gemiddeld 3 uur per week aan de begeleiding van een stagiair.

Bedrijven negatief over stagebegeleiding

Niet alleen studenten, maar ook bedrijven zijn niet te spreken over de stagebegeleiding vanuit de scholen. Bijna de helft van de bedrijven zegt de begeleiding vanuit de scholen slecht te vinden. De bedrijven vinden dat de scholen meer betrokkenheid moeten tonen. Zo moeten de planning van de roosters en de terugkomdagen van de studenten beter op het bedrijfsleven afgestemd worden en moeten er meer stagebezoeken komen vanuit de school.

Verder zeggen bedrijven problemen te ondervinden van de slechte aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Slechts 27% van de bedrijven vindt dat de lesstof aansluit op de praktijk.