Arbeidskrapte is geen tijdelijk verschijnsel

Door Bouschraa Elhrouz - 7 November 2007 15:53 - 796 vertoningen

De krapte op de arbeidsmarkt wordt een feit en ook de samenstelling van het aanbod zal sterk veranderen. Arbeidsorganisaties zullen zich moeten realiseren dat in de toekomst steeds minder werknemers op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn en dat zij op andere, eigentijdse wijze met de huidige werknemers om moeten gaan.

Deze kwesties zijn door het Kennisnetwerk HRM Grote Bedrijven in projectverband uitgediept. Uit de projectresultaten concludeert het Kennisnetwerk dat de komende krapte op de arbeidsmarkt geen tijdelijk verschijnsel is, maar in de toekomst een structureel gegeven wordt.

Arbeidsorganisaties zullen zich moeten realiseren dat in de toekomst steeds minder werknemers op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn en dat de huidige werknemers in toenemende mate om andere, meer eigentijdse aandacht vragen.

Bron: ANP.nl