Ook leesniveau Belgische leerling bedroevend

Door Bregje Rooijendijk - 1 Oktober 2008 20:38 - 1191 vertoningen

Een maand geleden kwam het Stageplaza.nl al ter ore dat het leesniveau van de Nederlandse mbo'ers onder de maat was. Onze zuiderburen doen het niet veel beter, blijkt uit een onderzoek van de Katholieke Universiteit (KU) van Leuven.

Geen progressie

Bij een groot aantal Regionale Opleidingscentra (ROC's) in ons land ligt het leesniveau van de leerlingen bedroevend laag. Ook het schrijf- en leespijl onder leerlingen van het vergelijkende Belgische Secundair Beroeps Onderwijs (SBO) blijkt onder de maat. Een gemiddelde student binnen het SBO kan onvoldoende lezen en schrijven om het te kunnen maken op de arbeidsmarkt. Ook schijnen zij veel moeite te hebben met het dagelijkse sociale leven. Een andere opmerkelijke vaststelling is dat BSO-leerlingen in het zesde jaar nauwelijks beter scoren op dezelfde lees- en schrijftesten als de derdejaars.

Kans op werkloosheid

De Leuvense onderzoekers dringen dan ook aan op speciale schrijf- en leeslessen. Deze lessen moeten zich toespitsen op de noden van de studenten om te kunnen slagen in hun beroepsgebied. Het idee is om de teksten aan te passen aan de interessesfeer van de leerlingen om hen geen afkeer van studeren te doen krijgen. Een ander, internationaal onderzoek wees eerder al uit dat leerlingen binnen het BSO in Vlaanderen al niet erg goed scoren op het gebied van taal- en letterkunde. Uit een groot aantal studies blijkt dat er voor mensen die hun taal niet voldoende beheersen een aanzienlijke kans bestaat om in de werkloosheid terecht te komen.

Taalkennis belangrijk voor stage

Ook voor leerlingen die stage willen lopen is het van belang over een bepaald minimum aan taalkennis te beschikken. Voor veel functies geldt dat de stagiair de Nederlandse taal goed moet beheersen. De Stichting Meldpunt Discriminatie Amsterdam krijgt geregeld klachten van stagezoekenden over weigering op grond van een tekort aan taalkennis. Bij de klachten die het meldpunt hierover ontvangt wordt eerst - conform de oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling - gekeken of de taaleis aansluit op het functieniveau. Voor veel functies op universitair en hbo-niveau geldt dat de werkgever de taaleis niet kan verlagen, met als gevolg dat een groot aantal studenten minder kans maakt op gewilde stages.

Bron: hbvl.be