Doorstart voor jongeren in Rotterdam

Door Laura Geenen - 14 Oktober 2008 13:12 - 1314 vertoningen

Vorige week is er in Rotterdam een nieuw project gestart in het onderwijs. Het gaat om een proef waarbij jongeren met problemen geholpen moeten worden om hun leven en carriére weer op de rails te krijgen. Het gaat om jongeren tot 23 jaar die geen diploma of opleiding hebben. Met het project is het de bedoeling dat de jongeren worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

Meer dan school alleen

De komende twee jaar worden er 200 plaatsen op de zogeheten Rotterdamse wijkschool gecreëerd. De Rotterdamse wijkschool is een school voor jongeren tot 23 jaar die problemen hebben. Door deze problemen volgen zij geen opleiding en hebben zij vaak geen diploma. De jongeren worden niet alleen voorbereid op de arbeidsmarkt, maar worden ook geholpen bij het oplossen van hun persoonlijke problemen. Het is een combinatie van zorg, onderwijs en werk. Op deze manier moeten de leerlingen hun leven en carriére op de rails krijgen. De proef wordt gefinancierd door het ministerie van OCW, J&G, WWI, SZW en Justitie. Gezamenlijk stellen zij 5,6 miljoen beschikbaar voor dit project.

Rotterdam bekommert zich om onderwijs

Rotterdam laat met verschillende projecten zien dat ze het onderwijs in de stad graag willen verbeteren. Zo zijn onlangs 119 leerlingen in Rotterdam aan een project begonnen dat schooluitval moet voorkomen. Het project dat vm2-expiriment heet zorgt ervoor dat leerlingen vanaf de bovenbouw van het vmbo tot aan het mbo dezelfde doorlopende leerweg afleggen. Dit betekent dat de leerlingen gedurende deze jaren steeds van dezelfde docenten les krijgen. Ook blijven zij gedurende de opleidingen in hetzelfde schoolgebouw zitten. Zo wordt de overgang makkelijker en vertrouwder. Doordat de leerlingen beter bekend zijn op de school kunnen zij ook beter begeleid worden. De komende jaren moeten ongeveer 5000 leerlingen mee gaan doen aan dit project.

Bron: OCW