Recht op gelijke behandeling

Door Laura Geenen - 21 Oktober 2008 18:04 - 2012 vertoningen

Uit het Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2008 van Stageplaza.nl is gebleken dat 61% van de stagiaires denkt dat er tijdens de sollicitatieprocedure gediscrimineerd wordt. Een kwart van de stagiairs (24%) denkt dat er vooral op het gebied van afkomst gediscrimineerd wordt. Wil je weten of er sprake is van discriminatie? Ga dan naar de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Deze beoordeelt klachten over discriminatie en kan je uitsluitsel geven over je klacht.

Gediscrimineerd tijdens stage

Als je stage loopt bestaat er een kans dat je binnen je stagebedrijf gediscrimineerd wordt. Dit kan gebeuren tijdens de sollicitatie procedure, maar ook tijdens je stage. Als je als stagiaire niet behandeld wordt als een volwaardig medewerker met gelijke rechten en kansen, is dit een vorm van discriminatie.Mocht je het gevoel hebben dat je tijdens je stage gediscrimineerd wordt, neem dan contact op met de CGB.

Beoordelen van klachten en verzoeken

In 1994 is de Commissie Gelijke Behandeling in het leven geroepen. Tot op de dag van vandaag worden mensen uitgesloten op allerlei gronden; afkomst/ras, geslacht, handicap, godsdienst, seksuele voorkeur, leeftijd - en op allerlei terreinen. Dit kan variΓ«ren van werk en opleiding tot het niet kunnen verkrijgen van goederen of diensten. De CGB is een onafhankelijk college dat oordeelt, adviseert en voorlichting geeft over gelijke behandeling. De organisatie bestaat uit negen commissieleden en een bureau met 40 medewerkers, bestaande uit juridische adviseurs en beleidsmedewerkers. De belangrijkste taak van het CGB is het beoordelen van klachten en verzoeken omtrent discriminatie.

Juridische hulp

Naast het beoordelen van zaken op het gebied van ongelijke behandeling, houdt de CGB ook juridisch spreekuur, van maandag tot en met vrijdag, van 14.00 - 16.00 uur (tel. 030-888 3 888). Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt kan zijn of haar klacht voorleggen aan een juridisch medewerker van de Commissie. Vervolgens bepaalt deze of de klacht door de Commissie in behandeling kan worden genomen. Is dit het geval, dan kan er een zitting worden gehouden over de zaak, en zal de CGB binnen acht weken een (openbaar) oordeel uitbrengen over de zaak. Een klacht of verzoek indienen bij de CGB is kosteloos, ook als de klager niet in het gelijk wordt gesteld.

Meer weten over Commissie Gelijke Behandeling? Neem dan een kijkje op de site: www.cgb.nl