Maatschappelijke stage komt op gang

Door Laura Geenen - 22 Oktober 2008 13:08 - 1156 vertoningen

Onlangs zijn 61.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs begonnen aan de maatschappelijke stage.Ook de gemeente Ede maakt zich ook op voor de maatschappelijke stage die vanaf het schooljaar 2011-2012 voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht gesteld worden.

Onlangs zijn 61.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs begonnen aan de maatschappelijke stage.Ook de gemeente Ede maakt zich ook op voor de maatschappelijke stage die vanaf het schooljaar 2011-2012 voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht gesteld worden.

Ede maakt zich op voor maatschappelijke stage

De fractie van het CDA in Ede wil dat de maatschappelijke stage, die in 2011 van start gaat, goed voorbereid wordt. Zo moet voorkomen worden dat vrijwilligersorganisaties of scholen overbelast raken in 2011. In Ede zullen ongeveer 1500 leerlingen per jaar stage lopen. De duur van de stage is minimaal 72 uur, dit is landelijk bepaald. Ter voorbereiding op de maatschappelijke stage heeft de gemeente Ede al met verschillende scholen overleg gepleegd over hoe ze de stage aan moeten pakken. Vanaf dit schooljaar (2008-2009) ontvangen scholen per leerling een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt minstens 18.000 per school. Dit betekent voor de scholen in Ede dat ze ongeveer 136 euro per maatschappelijke stageleerling ontvangen.

Begroting maatschappelijke stage

Gedurende dit schooljaar (2008-2009) wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grote schaal de maatschappelijke stage testen in zogehete pilotgebieden. Op deze manier wil het Ministerie van OCW kijken wat goed gaat en wat nog verbeterd moet worden, voordat de maatschappelijke stage landelijk verplicht wordt gesteld. Op dit moment zijn 20 scholen aan de slag gegaan met de pilot. Afgelopen schooljaar (2007-2008) is er een budget ingesteld voor de maatschappelijke stages. Bovenop de 13,5 miljoen euro die reeds was geïnvesteerd, is nu nog eens 5 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. In 2009 komt daar nog eens 38.6 miljoen euro bij. Dit bedrag moet volgens de plannen van het Ministerie een totaal bedrag van 100 miljoen worden in 2011.