Stagebegeleiding onder de loep

Door Bregje Rooijendijk - 6 Oktober 2008 14:57 - 1332 vertoningen

"Stagebegeleiding kan en moet beter." Dit is een welbekende uitspraak van stagebemiddelingsbureau Stageplaza.nl. Jan Westera, medeoprichter van Concrete Skill Stagebureau, deelt deze mening. Dit vormde dan ook de aanleiding via een stagebureau expertise aan te bieden om stageprocessen te verbeteren.

Jong gedaan Concrete Skill

Stagebureau heeft een methodiek ontwikkeld waarmee stageprocessen binnen onderwijsinstellingen in het gehele land verbeterd worden. Sceptische reacties blijven vooralsnog uit, het enthousiasme vanuit het onderwijs is groot. Ondanks diens jonge leeftijd, voert het bureau reeds verschillende projecten uit binnen binnen het beroepsonderwijs. Het gaat daarbij om het doorlichten van het gehele proces van stagebegeleiding en al haar facetten om vervolgens de bestaande processen van binnen uit te optimaliseren. Concrete Skill is een initiatief van Jan Westera en Tom Versteeg. Beiden hebben brede ervaring opgebouwd binnen zowel onderwijs als bedrijfsleven.

Stages scannen

Het stagebureau heeft een scan ontwikkeld die inzicht verschaft in stageprocessen. De zogenaamde Concrete Skill Scan wordt uitgevoerd onder stagiairs en stagebegeleiders en directieleden van zowel onderwijsinstellingen als bedrijven. Dit betekent dat de gehele cyclus wordt doorgelicht. Alle facetten waar een stage uit bestaat, moeten een ruime voldoende scoren. De scan bestaat met name uit het afnemen van enquêtes en interviews. Daarnaast worden ook andere hulpmiddelen gebruikt, zoals gezamenlijke sessies, reviewtechnieken, steekproeven of businesscases.

Stagebemiddeling optimaliseren

Er zijn, naast Stageplaza.nl en Concrete Skill Stagebureau, meerdere organisaties die zich bekommeren om de kwaliteit van stages. Een aantal maanden geleden schreef het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in een notitie aan de Tweede Kamer over de noodzaak de verantwoordelijkheden van verschillende actoren op het gebied van stagebemiddeling in kaart te brengen. Eén van de aanbevelingen was om de overheidssubsidies die onderwijsinstellingen ontvangen voor het inrichten van het stagebeleid over te hevelen naar gecertificeerde stagebemiddelingsbureaus. Jan Westera: "Wij juichen dergelijke initiatieven toe; gecertificeerde stagebemiddelaars hebben, zeker in samenwerking met Concrete Skill Stagebureau, voldoende expertise in huis om op deze manier verbeteringen te realiseren."