Stage buitenland binnen mbo aangemoedigd

Door Laura Geenen - 26 November 2008 14:01 - 2540 vertoningen

Van 23 tot en met 27 november zijn staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs en staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken op bezoek in Turkije. Tijdens hun bezoek zullen de staatssecretarissen naast een aantal bedrijven ook verschillende onderwijsinstellingen bezoeken.

Afgelopen maandag werd er al gesproken over buitenlandse stages voor studenten in het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). Niet alleen internationale stages op het mbo zijn van belang, ook de stages in het hoger onderwijs tellen mee.

Stage in Turkije

De staatssecretaris van onderwijs heeft het voornemen om studenten in het mbo te stimuleren om internationale ervaringen op te doen. Van Bijsterveldt wil vijf talentvolle studenten, uit zowel Nederland als Turkije, een studiebeurs aanbieden om op buitenlandstage te gaan. Het gaat hier om een duo-studiebeurs. Deze biedt studenten, die dezelfde of een vergelijkbare studie volgen, de mogelijkheid om in elkaars land stage te lopen en zodoende hun ervaringen met elkaar uit te kunnen wisselen.

Internationale stages hoger onderwijs

Niet alleen in het mbo zijn internationale stages aan de orde. Ook in het hoger onderwijs zijn internationale stages in trek. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft afgelopen voorjaar een notitie aan de Tweede Kamer geschreven. In de notitie 'Een wereld te winnen: Internationale stages in het hbo', gaf het ISO aan dat internationale stages van groot belang zijn in het kader van de toenemende mondialisering. De problemen die zich op het moment voordoen op dit gebied uiten zich vooral in de slechte voorbereiding van het stagebedrijf en de onderwijsinstellingen. Veel bedrijven zijn vaak niet goed voorbereid op de komst van de stagiair, hierdoor komen sommige stagiaires voor een dichte deur te staan. Daarnaast doen ook onderwijsinstellingen te weinig aan de voorbereiding van internationale stages. In sommige gevallen leidde dit zelfs tot het achteraf afkeuren van de stage.

Stagebemiddelingsbureaus

In de notitie deed het ISO meerdere aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen was het startten van een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen en stagebemiddelingsbureaus. Daarnaast riep het ISO ook op om de verantwoordelijkheid te nemen voor Nederlandse stagiairs. Eén van de stagebemiddelingsbureaus die werd genoemd in de notitie van het ISO was Globalplacement. Globalplacement is sinds 2003 actief als stagebemiddelaar voor Nederlandse en buitenlandse studenten die in een ander land stage willen lopen. Zowel stagiaires als stagebedrijven kunnen zich aanmelden op de site van Globalplacement. Aan de hand van profielen en vacatures worden er matches gemaakt tussen studenten en stagebedrijven.