Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werkt!

Door Bianca Schotanus - 10 Maart 2008 16:36 - 1281 vertoningen

MVO is erg in trek. Niet alleen onder bedrijven en werknemers, maar ook onder studenten.Uit een onderzoek van de Nationale Jeugdraad is gebleken dat jongeren denken dat acties voor een duurzame wereld zeker een verschil zal maken en zij willen hier ook aan bijdragen. 700 studenten gaven hun mening in dit onderzoek.

Zinnige stages helpt mee

In december 2007 werd de website www.ZinnigeStages.nl gelanceerd. Op deze site krijgen MBO, HBO en WO studenten een serieuze kans om een kijkje te nemen bij een organisatie die zich richt op de samenleving. Zo kan de student al in een vroeg stadium ervaren wat voor meerwaarde maatschappelijk verantwoord ondernemen oplevert. Studenten kunnen stage lopen bij onder andere educatiecentra, jongerenprojecten of vrijwilligersorganisaties.

Duurzame bedrijven

Het Engelse werving- en selectiebureau Acre Resources kwam vorig jaar al met cijfers over de stijging van het aantal banen met betrekking tot de klimaatverandering. Alleen al tussen mei 2006 en mei 2007 is dat aantal met 130% is gestegen. Deze cijfers ontbreken voor de Nederlandse markt, hoewel deze al een soortgelijke ontwikkeling mee maakt. Zinnige Stages krijgt namelijk steeds meer reacties van bedrijven en studenten over MVO. Steeds meer bedrijven zien het nut in van duurzaam ondernemen.

MVO verplichten?

Ondanks dat maatschappelijke stages voor scholieren verplicht is gesteld door de overheid, vindt de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties dat MVO niet verplicht moeten worden voor bedrijven. Te veel bemoeienis door de overheid zou een negatieve draai aan het succes van MVO geven. Bedrijven moeten zelf beslissen of ze een deel willen uitmaken van het succes van MVO. Zoals de slogan een aantal jaren geleden al zei: "De maatschappij, dat ben jij".