Sociaal pedagogische hulpverlening gewenst

Door Bregje Rooijendijk - 28 Maart 2008 14:20 - 4046 vertoningen

Stagebegeleiding vanuit opleidingen blijkt vaak een heikel punt. Stageplaza.nl voelt Loes Koelewijn van de Haagse Hogeschool hierover aan de tand. Deze docente Sociaal Pedagogische Hulpverlening en tegelijkertijd leidinggevende van een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking deelt haar visie met ons.

Dubbele pet

"Ik heb zelf Sociaal Pedagogische Hulpverlening gestudeerd. Op een gegeven moment ben ik terecht gekomen bij deze woonvoorziening. De stagiairs die we hier kregen hebben mij eigenlijk enthousiast gemaakt voor het onderwijs. De combinatie van het geven van stagebegeleiding op de Haagse Hogeschool en werken bij de woonvoorziening bevalt erg goed. Ik kan de kennis die ik in het werkveld op doe overdragen op studenten. Ook kan ik op deze manier het werken met mensen met een verstandelijke beperking promoten binnen het onderwijs."

Voordelen

"Ik denk dat het goed is om als onderwijsinstelling mensen in dienst te hebben die uit de praktijk komen. Zo kom je tot een betere afstemming van het onderwijs op het werkveld. Maar dat blijft een lastig verhaal. Je hoort hier zowel bedrijven als studenten over. Een van de moeilijkheden zit bij de overheid. Deze geeft namelijk een status aan opleidingen die een bepaald aantal wetenschappers of publicisten in dienst hebben. Dit is de laatste jaren alleen maar toegenomen, waar niks mis mee is, theoretische docenten zijn natuurlijk ook hartstikke nodig, maar de feeling met het werkveld ontbreekt vaak. Ik ben op dit moment een van de weinigen binnen deze faculteit die echt uit de praktijk komt. En dan bedoel ik de praktijk van vandaag, er zijn hier wel mensen werkzaam die 10 jaar geleden actief waren binnen het werkveld van SPH, maar aan die kennis heb je nu natuurlijk niet veel meer. Je ziet het de laatste tijd wel steeds meer gebeuren dat nieuwe docenten die nog geen of weinig praktijkervaring hebben, in de zomer een aantal weken ergens meelopen om wat praktijkkennis op te doen."

Kloof

"Competenties behalen, dat is waar het de scholen om gaat. Zodra studenten stage gaan lopen, behoren ze over een aantal competenties te beschikken, en zijn er andere die ze moeten ontwikkelen. Maar in de praktijk zie je vaak dat studenten nog helemaal niet zover zijn. Ze beschikken nog niet echt over de competenties, ze hebben er slechts van geproefd. De kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt uit zich ook in andere stageopdrachten. Op deze hogeschool werd voorheen bijvoorbeeld gevraagd naar een uiteenzetting van de organisatiestructuur van het stagebedrijf. Deze uiteenzetting omvatte onderdelen die totaal niet relevant zijn voor een opleiding als SPH. Dit soort dingen worden alleen opgemerkt vanuit de praktijk."

Gemak dient de mens?

"Er zijn veel docenten die de neiging hebben om geen bezoek te brengen aan het stagebedrijf als ze van de student horen dat alles goed gaat. Een veelgebruikt argument onder docenten is dan vaak dat HBO-studenten zelfstandig genoeg worden geacht om in te zien hoe het gaat. Ik denk dat hier meer controle op moet komen, het is voor de stagiairs juist zo leuk en belangrijk als diens stagedocent langskomt."

Studenten begeleiden

"Vanwege een tekort aan docenten worden tegenwoordig 'geschikte' vierdejaarsstudenten ,ik weet niet hoe ze dit bepalen, ingezet. Deze mogen stagebegeleiding gaan geven aan eerstejaarsstudenten om vrije studiepunten te behalen. Wat ik daar gek aan vindt, is dat deze vierdejaarsstudenten nog maar net uit hun eigen stageproces zijn gestapt. Het lijkt mij niet mogelijk dan al in staat te zijn om zo overstijgend na te denken over de praktijk en de leerprocessen. Het is ook al voorgekomen dat achteraf bleek dat een vierdejaarsstudent niet capabel genoeg was om tijdig een probleem te onderkennen en hierover in gesprek te gaan met het stagebedrijf. Dit heeft de eerstejaarsstudent in kwestie een extra stageperiode gekost. Natuurlijk leer je veel tijdens stages, maar het is te vroeg om hier in het vierde jaar van je studie een ander in te ondersteunen."