Aansluiting onderwijs op bedrijfsleven blijft discutabel

Door Bregje Rooijendijk - 16 Mei 2008 16:07 - 1186 vertoningen

Onderwijs en bedrijfsleven. Twee maatschappelijke grootheden die op continue voet van spanning leven. Uit het Nationaal Stage Docenten Onderzoek 2008 blijkt dat het merendeel van de docenten denkt dat het onderwijs goed aansluit op de wensen van stagebedrijven. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) vindt de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt al veel beter dan vroeger, maar nog lang niet goed genoeg.

Onderwijs versus bedrijfsleven

Op de vraag of het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt, antwoordt een grote meerderheid van de docenten (72%) positief. 17% van de respondenten van het Nationaal Stage Docenten Onderzoek 2008 is van mening dat de aansluiting te wensen overlaat, de overige 11% twijfelt. Uit het laatste bedrijvenonderzoek van Stageplaza.nl blijkt dat bedrijven hier anders over denken. Bijna 40% van de bedrijven is van mening dat het onderwijs niet goed aansluit op de arbeidsmarkt.

Stages: geen last maar lust

Stages kunnen helpen bij een verbetering van de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Rinnooy Kan is van mening dat stages van groot belang zijn voor de gehele samenleving. "Ten eerste dienen ondernemers een gezond eigenbelang wanneer ze het bedrijf open stellen voor leerplaatsen. Daarnaast is het onderwijs overgeleverd aan de bereidheid van werkgevers. Als werkgevers goed geschoold personeel willen, dan staat daar zeker een tegenprestatie tegenover. Ik zie het als een maatschappelijke plicht. Daarbij is het natuurlijk ook nog eens heel erg leuk om stagiaires over de vloer te krijgen. Het mes snijdt dus aan twee kanten."

De studenten die meededen aan het Nationaal Studenten Onderzoek 2008 van Stageplaza.nl waren over het algemeen positief gestemd. 81% van de respondenten gelooft erin na hun opleiding een passende baan te kunnen vinden.