Hoe zoeken studenten tegenwoordig naar een stage?

Door Bianca Schotanus - 20 Mei 2008 12:21 - 929 vertoningen

Anno 2008 is het zoeken naar een stage veel makkelijker dan tien jaar geleden. Destijds moesten studenten honderden brieven per post versturen naar stagebedrijven of tientallen telefoontjes plegen. Een student hoeft nu maar het woord 'stage' in te typen op Google en er rollen honderden mogelijke stages en stagebemiddelingsbureaus uit.

Face to face

Een sollicitatie per mail of internet is dan ook de grote favoriet bij 68% van de studenten in het Nationaal Studenten Onderzoek 2008 van Stageplaza.nl. Toch is dat aandeel in een jaar tijd gedaald. Vorig jaar lag het percentage nog op 86%. Bijna de helft van de studenten is van mening dat langsgaan bij het bedrijf de beste manier is om een geschikte stage te vinden. Deze manier van solliciteren is, ten opzichte van vorig jaar, met 20% gestegen.

Inhoud werkzaamheden

Om te achterhalen aan welke eisen een stage volgens studenten moet voldoen, is hen daar een aantal vragen over voorgelegd in het onderzoek. 27% van de respondenten geeft aan dat zij de inhoud van de werkzaamheden het belangrijkst vinden. De locatie van het stagebedrijf staat op de tweede plek (22%). Verder wordt door een overgrote meerderheid aangegeven dat de selectie van een stage wordt gedaan met het oog op toekomst.

Eigen netwerk Op de vraag hoe studenten hun meest recente stage gevonden hebben, antwoordt 27% geholpen te zijn door diens opleiding. Een andere 27% geeft aan een stageplek te hebben gevonden via het eigen netwerk. Op de derde plek staan de online-bemiddelingsbureaus, 15% van de respondenten maakt hier gebruik van. Verder is het opvallend dat anno 2008 nog ruim één op de tien studenten sollicitaties per post verstuurd.