Niet-westerse hbo’ers krijgen miljoenen

Door Bianca Schotanus - 27 Mei 2008 13:20 - 813 vertoningen

Minister van Cultuur Ronald Plasterk (PvdA) gaat 4 miljoen euro investeren in Turkse, Marokkaanse of Surinaamse hbo-studenten. Hij hoopt met dat bedrag, dat kan oplopen tot 17 miljoen in 2011, de studieresultaten omhoog te halen en vroegtijdige uitval tegen te gaan.

Studiesucces

De groei van het aantal niet-westerse allochtone studenten is in de afgelopen tien jaar, volgens de minister, fors toegenomen. Dit is vooral merkbaar in het hbo. Helaas ligt het studiesucces van allochtone studenten een stuk lager dan dat van de autochtone studenten.

Voorlichting

Het geld zal terecht komen bij Hogeschool INHOLLAND, de hogescholen van Utrecht, Amsterdam en Rotterdam en de Haagse Hogeschool. Deze scholen zullen het geld onder andere besteden aan de begeleiding en voorlichting van toekomstige studenten van allochtone afkomst.

Bron: Trouw.nl