1 op 5 studenten niet bezocht door stagedocent

Door Bianca Schotanus - 7 Mei 2008 18:44 - 1165 vertoningen

Meer dan 20% van de stagiairs geeft aan nooit te zijn bezocht door een stagedocent tijdens de stageperiode. Dat is gebleken uit het Nationaal Studentenonderzoek 2008 van Stageplaza.nl. De redenen voor het niet bezoeken van een stageplek worden onderzocht in het Nationaal Docentenonderzoek 2008. Dit onderzoek wordt gepubliceerd in mei.

Begeleiding

Een kwart van de respondenten geeft aan dat er vanuit de opleiding meer tijd geïnvesteerd moet worden in het begeleiden van stagiairs. Hierbij valt te denken aan meer tijd voor adviezen en begeleiding bij stageopdrachten. Ook wil de student graag dat er meer tijd wordt besteed aan bedrijfsbezoeken.

Ontevreden

Studenten zijn dit jaar ongeveer even ontevreden over de stagebegeleiding vanuit opleidingen als vorig jaar. 38% van de studenten is dit jaar ontevreden, vorig jaar lag dit percentage op 36%. 24% vindt de begeleiding vanuit opleidingen matig en 10% van de studenten vindt de begeleiding ronduit slecht.

Bedrijven

De begeleiding vanuit bedrijven is een ander verhaal. Hierover is 85% van de studenten tevreden. Vorig jaar lag dit percentage op 80%. Hetzelfde percentage studenten vindt dat zij gedurende de stageperiode een goed beeld krijgen van wat het bedrijfsleven van hen verwacht na hun studie. Op de expliciete vraag of het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt, antwoordt een grote meerderheid (81%) positief.