Stagebedrijven en stagedocenten beschuldigen elkaar

Door Bregje Rooijendijk - 18 Juni 2008 13:07 - 1683 vertoningen

In het Nationaal Bedrijvenonderzoek van afgelopen jaar gaven stagebedrijven de docenten gemiddeld een 5 als rapportcijfer voor de stagebegeleiding. Één op de drie docenten vindt echter dat de begeleiding vanuit bedrijven te wensen overlaat, zo blijkt uit het Nationaal Docenten Onderzoek 2008 van Stageplaza.nl.

Eigen straatje schoon

Uit het Nationaal Docenten Onderzoek 2008 komt naar voren dat 67% van de ondervraagde docenten knelpunten ondervindt tijdens de begeleiding van stagiairs. Vooral de begeleiding vanuit de stagebedrijven laat te wensen over, aldus 31% van de respondenten. Uit het Nationaal Bedrijvenonderzoek 2007 bleek dat ook 31% van de bedrijven ontevreden is over de stagebegeleiding. Deze onvrede betreft echter de begeleiding vanuit onderwijsinstellingen.

Onvoldoende voor onderwijsinstellingen

Als het gaat om de begeleiding vanuit stagebedrijven, is er een aantal punten waar docenten niet tevreden over zijn. Bedrijven zouden volgens 45% van de docenten betere begeleiding behoren te bieden bij de werkzaamheden van stagiairs. Meer aandacht voor de stagiair en nauwere samenwerking met opleidingen staan op respectievelijk de tweede en derde plaats. Ondanks de kritiek, geven docenten de stagebedrijven gemiddeld een 7 als rapportcijfer voor de stagebegeleiding. Één op de tien docenten beoordeelde de begeleiding vanuit bedrijven met een onvoldoende. In het Nationaal Bedrijven Onderzoek van vorig jaar gaven bedrijven op hun beurt gemiddeld een 5 als rapportcijfer aan stagedocenten.

Onderwijsinstelling wederom benedenmaats

Studenten zijn meer te spreken over de stagebegeleiding vanuit bedrijven dan vanuit onderwijsinstellingen. 34% van de studenten vindt de begeleiding vanuit opleidingen matig tot slecht. 15% vindt ditzelfde van de stagebegeleiding vanuit bedrijven.