Tekortkomende stagebegeleiding vraagt om congres

Door Bregje Rooijendijk - 20 Juni 2008 15:13 - 1609 vertoningen

Het studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) wil de problemen omtrent stagebegeleiding aanpakken. Zij doet dit door middel van het organiseren van een congres waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid zullen bijeenkomen.

Moeilijkheden

Twee op de drie docenten binnen het mbo, hbo en het universitaire onderwijs ondervinden moeilijkheden bij de begeleiding van stagiairs. Volgens docenten liggen de problemen met name bij de begeleiding door stageverleners. Dit blijkt uit het Nationaal Stage Docenten Onderzoek 2008 van Stageplaza.nl. Bijna de helft van de geënquêteerde docenten zegt wel eens 'vervelende ervaringen' te hebben gehad met slechte begeleiding van stagiairs binnen een bedrijf. Andersom worden vanuit het bedrijfsleven ook klachten gehoord over de begeleiding vanuit onderwijsinstellingen. Studenten geven aan vaker ontevreden te zijn over de begeleiding vanuit het onderwijs dan vanuit het bedrijfsleven.

Overleg

Het SBO ziet hierin reden om een congres te organiseren. Op 28 oktober zal het congres Beroeps Praktijk Vorming in het mbo plaatsvinden. School en bedrijf zullen bijeenkomen om te overleggen hoe optimale begeleiding eruit ziet en hoe te toetsen en beoordelen. Ook wordt er aandacht besteedt aan wat de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs van elkaar (mogen) verwachten en hoe stagiairs meer dan enkel goedkope handjes op een BPV plaats worden.

Sprekers

Op het BPV-congres zullen sprekers staan vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Joop Eijkelenboom, welke door het Ministerie van OCW is aangesteld voor de ondersteuning van leerbedrijven, zal de dag openen in de rol van dagvoorzitter. Jeanette Noordijk, directeur beroepsonderwijs en volwassenen educatie van het Ministerie van OCW, zal gaan vertellen over de noodzaak van het bouwen van bruggen tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Andere sprekers zijn docenten, stagecoördinatoren uit het bedrijfsleven en onderzoekers. Ook Gijs Bodenstaff, commercieel directeur van Stageplaza.nl, zal gaan spreken. Bodenstaff: "Met het Nationaal Stage Docenten Onderzoek 2008 proberen wij knelpunten te verhelderen. Als stagebemiddelaar draag je bij waar je kunt als het gaat om het doorvoeren van verbeteringen."