HBO-raad vindt student tevreden

Door Bregje Rooijendijk - 25 Juni 2008 14:03 - 1450 vertoningen

Uit het Studenttevredenheidsonderzoek van de HBO-raad blijkt dat de student tevreden is over het onderwijs op zich. Zowel de inhoud van de opleiding, de gerichtheid op de beroepspraktijk en de tevredenheid over de docenten worden positief beoordeeld. Over de informatievoorziening en de communicatie zijn studenten minder te spreken.

Geen inhoudelijke klachten

Uit de resultaten komt naar voren dat HBO-studenten het meest tevreden zijn over het onderwijs zelf. Zowel de inhoud van de opleiding, de gerichtheid op de beroepspraktijk en de tevredenheid over de docenten halen bovengemiddeld positieve scores. Over onderwerpen die met informatievoorziening en communicatie te maken hebben, zijn de studenten juist vaker ontevreden. De informatievoorziening door de opleiding en betrokkenheid bij verbetering van het onderwijs wordt bovengemiddeld vaak negatief beoordeeld.

Trage cijferadministratie

De algemene vraag over het thema 'toetsen en beoordelen' scoort minder positief dan gemiddeld. Uit de beantwoording van specifieke vragen wordt duidelijk dat het probleem vooral zit in de tijdige bekendmaking van de resultaten, wederom een informatie/communicatievraagstuk. De studenten oordelen dat vooraf wel duidelijk wordt aangegeven waarop beoordeeld wordt en dat de toetsing voldoende aansluit op het onderwijs.

Studielast onregelmatig

Op het gebied van de faciliteiten en de studielast ligt het oordeel dicht bij het totaalgemiddelde. Wel is zichtbaar dat de studenten aanmerkelijk negatiever oordelen over de ICT-voorzieningen, terwijl over de bibliotheek/mediatheek juist positief wordt geoordeeld. De overige faciliteiten worden veelal neutraal beoordeeld. De relatief neutrale score over de studielast komt tot stand doordat studenten relatief vaak van mening zijn dat de studielast onvoldoende gespreid is over het jaar, terwijl ze anderzijds ook vaak aangeven dat de opleiding te doen is in de tijd die ervoor staat. Dit laatste oordeel zou de suggestie kunnen wekken dat de opleiding zo licht is dat hij gemakkelijk in korte tijd gedaan kan worden. Dit wordt echter tegengesproken door het positieve oordeel over de inhoudelijke aspecten van de opleiding, waarbij het oordeel over het niveau van de opleiding ook nog eens boven veel andere inhoudelijke aspecten uitkomt.

Bron: Hbo-raad.nl