ICT niet in trek

Door Bregje Rooijendijk - 26 Juni 2008 13:09 - 2207 vertoningen

Brits onderzoek wijst uit dat studenten de ICT-sector als een bedrijfstak zien waar een goede toekomst met hoge salarissen kan worden opgebouwd, maar er is één probleem: velen willen geen ICT-baan omdat ze menen dat het werk saai is.

Toekomstperspectief

De British Computer Society (BCS) heeft in diens onderzoek tweeduizend studenten ondervraagd. Circa tachtig procent van de respondenten die een studie volgen die niet ICT-gerelateerd is, gaf aan in te zien dat de ICT-sector hen de mogelijkheid biedt om een toekomst op te bouwen met een goedbetaalde baan. Het is de vermeende saaiheid van ICT-werk die door zestig procent van de betreffende studenten als reden werd gegeven om niet voor een dergelijke studie te kiezen en geen baan in deze bedrijfstak te ambiëren.

Promotie

Het onderzoek komt volgens de organisatie op een moment dat de helft van de werkgevers in de sector aangeeft moeite te hebben om hun vacatures gevuld te krijgen, en het onderwijs de noodklok luidt vanwege dalende studentenaantallen voor ICT-gerelateerd onderwijs. Daarom is het volgens de BCS de hoogste tijd om scholieren beter op de voordelen van een op ICT-gerichte studiekeuze te wijzen.

Toepassingen

De organisatie wijst verder op de hoge mate van interesse die er onder jongeren bestaat voor technologie, en dan in het bijzonder voor internet en games. Veel niet-ICT'ers vinden de kans om hun persoonlijke interesses in het werk kwijt te kunnen een valide reden om toch voor een ICT-baan te kiezen. Veel jongens uit niet-ICT-studies blijken geïnteresseerd in de mogelijkheid om grote technische projecten te doen. Meisjes voelen zich juist eerder aangetrokken tot de impact die ICT heeft op het dagelijks leven.

Status

Naast saaiheid noemen de studenten uit andere richtingen ook als reden om niet voor ICT te kiezen dat er in andere bedrijfstakken meer kan worden verdiend. Daarnaast is men bang om niet met interessante mensen te zullen werken wat vaker door jongens dan door meisjes wordt gezegd. Een klein deel is bezorgd over hoe anderen aankijken tegen het beroep van ICT-professional. Ook deze reden wordt vaker door jongens genoemd dan door meisjes. Minder dan tien procent van de respondenten zei dat de voordelen van een ICT-studie en -baan goed zijn uitgelegd tijdens de middelbare school, en vooral op dat punt is er volgens de BCS dus veel te winnen.

ICT-Office

Ook de Nederlandse ICT-sector heeft via de brancheorganisatie ICT-Office reeds plannen klaarliggen om de komende jaren het imago van de bedrijfstak onder scholieren en studenten op te poetsen.

Bron: Tweakers.net