Extra miljoenen voor maatschappelijke stages

Door Bregje Rooijendijk - 6 Juni 2008 17:51 - 1036 vertoningen

Middelbare scholen kunnen komend schooljaar vijftien miljoen euro extra tegemoet zien voor leerlingen die een maatschappelijke stage volgen. Staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) heeft dat donderdag bekendgemaakt.

Verplicht

Het bedrag loopt op tot honderd miljoen euro in september 2011. Dan moeten alle leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht 72 uur vrijwilligerswerk doen. Tot die tijd zijn de stages vrijwillig. Met de nieuwe regeling krijgt elke school die maatschappelijke stages aanbiedt vanaf komend schooljaar 28 euro per leerling. Voorheen was er per school achttienduizend euro beschikbaar, ongeacht het aantal leerlingen.

Verdeeld

Het geld wordt nu beter onder de scholen verdeeld, meldt Van Bijsterveldt. Dat is een wens van de Kamer en de schoolbesturen. Komend schooljaar test het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maatschappelijke stages in een aantal pilotgebieden. Van Bijsterveldt hoopt dat het aantal deelnemende scholen nog zal toenemen.

Bron: Trouw.nl