Blijk van integratie beloond met studiefinanciering

Door Bregje Rooijendijk - 11 Juli 2008 12:42 - 1286 vertoningen

Studenten uit andere EU-lidstaten kunnen straks mogelijk ook studiefinanciering krijgen als ze korter dan vijf jaar in Nederland wonen. Waar dit voorheen een regeling was waar niet aan te ontsnappen viel, vindt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie nu dat studenten ook op andere manieren kunnen laten zien voldoende te zijn geïntegreerd in een gastland.

Blijk van integratie voldoende

De advocaat-generaal brengt dit advies uit aan het Europees Hof in Luxemburg. In het verleden is gebleken dat dit advies vaak wordt overgenomen. In dat geval ontstaat jurisprudentie waar andere buitenlandse studenten in Nederland zich mogelijk op kunnen beroepen. EU-lidstaten hoeven dan echter alleen financiële steun te geven aan studenten die 'blijk hebben gegeven van een zekere mate van integratie in de samenleving'.

IBG vs. Hof van Justitie

In dit geval gaat het om adviezen na een vraag van een Nederlandse rechter over de Duitse Jacqueline Förster die in Nederland tussen september 2000 en juli 2003 in Nederland werkte en studiefinanciering ontving. Ook na die tijd kreeg ze nog geld, maar de Informatie Beheer Groep (IBG) wil dat zij dit terugbetaalt. Volgens de IBG was de Duitse, die in 2000 in Nederland kwam wonen, geen 'communautair werknemer' meer toen ze stopte met werken omdat ze toen niet meer economisch actief was. Daarnaast voldeed ze ook niet aan een andere eis van de IBG: vijf jaar legaal in Nederland wonen.

Communautair of niet?

De advocaat-generaal is van mening dat een communautair werknemer dezelfde sociale rechten, zoals studiefinanciering, moet krijgen als een Nederlandse werknemer. Of Förster nog communautair werknemer was nadat ze stopte met werken, moet een Nederlandse rechter bepalen. Het hof beslist over enkele maanden of het meegaat met de adviezen van de advocaat-generaal. Voor de zaak van Förster moet een Nederlandse rechter zich dan nog over de kwestie buigen.

Bron: Trouw.nl