Studenten kritischer op hbo dan wo

Door Bregje Rooijendijk - 11 Juli 2008 17:19 - 1515 vertoningen

De kloof tussen het hbo en het wo is de afgelopen tien jaar gegroeid. Dat blijkt uit een trendrapport van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (Choice) over tien jaar landelijke studentenenquêtes. Hbo-studenten zijn over het algemeen minder positief geworden over hun opleiding en studenten aan de universiteit juist positiever.

Urenvermindering brengt niveau terug

Het hbo krijgt voornamelijk kritiek op de docenten en de praktische faciliteiten van het onderwijs. "Studenten willen tegenwoordig intensiever onderwijs", stelt Frank Steenkamp van Choice. "Het hbo-onderwijs is doorgeschoten in de geringe hoeveelheid contacturen." Nederlandse universiteiten scoren vooral hoger op kwaliteit van docenten. De studeerbaarheid van hbo-studies wordt over het algemeen beoordeeld als 'makkelijk'.

Lemmings

Studenten zijn bij universitaire studies vooral kritisch over de massaliteit. "Massastudies als economie, rechten en bedrijfskunde worden in het wo het minst beoordeeld", stelt Frank Steenkamp van Choice. "Studenten zouden minder vaak hun vrienden moeten volgen en een beter overwogen studiekeuze moeten maken, zodat deze studies minder massaal worden."

Kwaliteit in plaats van kwantiteit

De voornaamste kritiek van hbo-studenten is dat ze te weinig contacturen hebben. "Het hoger onderwijs heeft zich de afgelopen jaren vooral op het werven van studenten en de goede naam van de opleiding gericht", volgens Steenkamp. "We moeten weer terug naar de kern van het onderwijs en investeren in goede docenten."

Bron: Metronieuws.nl