Terug naar de ambachtsschool

Door Bregje Rooijendijk - 15 Juli 2008 19:35 - 848 vertoningen

Het nieuwe praktijkonderwijs heet 'vakcollege'. Zeventien vmbo's gaan komend schooljaar terug naar dit principe van ambachtsschool. Voorlopig geldt dit echter alleen voor de sector techniek. In de toekomst is het de bedoeling om het nieuwe onderwijstype uit te breiden naar meer sectoren.

Praktisch bekeken

Op de nieuwe ambachtsschool worden leerlingen vanaf hun twaalfde jaar in zes jaar tijd opgeleid tot vakspecialist op mbo-niveau 2. Vanaf de eerste klas is er veel aandacht voor praktijkonderwijs en voor stages. Het ministerie van Onderwijs, dat lang hamerde op theoretisch onderwijs, is nu pleitbezorger van het vakonderwijs.

Overgang

Weinig mensen nemen de term 'ambachtsschool' in de mond. Dat roept te veel associaties op met het vroegere schooltype, dat onder meer wegens imagoproblemen werd opgeheven. Vakscholen voor aankomende technici breken met de huidige ideologie van algemeen vormend onderwijs. Praktijkleren mag weer. De bedoeling is dat op deze manier geen gat meer valt tussen vmbo en mbo. Op het vakcollege worden scholieren in zes jaar opgeleid tot vakspecialist, met het mbo als eindstation. Dit moet voorkomen dat leerlingen uitvallen na het behalen van hun vmbo-diploma.

Examens overbodig

Los van de vakcolleges experimenteert staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) met een doorlopend traject van vmbo naar mbo, waarbij deelnemende scholen het vmbo-examen mogen schrappen. Een vmbo-diploma geldt niet als volwaardige kwalificatie voor de arbeidsmarkt. De examens hinderen alleen maar, en zorgen voor stress bij de leerlingen, is de redenering.