Leesniveau mbo ers onthutsend

Door Bregje Rooijendijk - 18 Juli 2008 19:04 - 1218 vertoningen

Bureau ICE, specialist op het gebied van toetsing en examinering, heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het leesniveau van veel mbo'ers rampzalig slecht is. Om het niveau op te schroeven zijn ROC's dit jaar nieuwe normen overeengekomen wat betreft het taalonderwijs.

Benedenmaats

Vooral op de regionale opleidingscentra (ROC's) in het westen van ons land is het niveau van de leerlingen extreem laag. Ruim de helft van de leerlingen kan bij aanvang niet meer dan het lezen van korte, eenvoudige teksten. Tevens is het zo dat het niveau zo laag ligt dat een groot aantal leerlingen de opleiding niet op het vereiste niveau afrondt.

De les gelezen

Om het niveau omhoog te krijgen moet het aantal uren taalonderwijs worden uitgebouwd. De tweeënhalf uur taalonderwijs die nu staan ingeroosterd, zijn lang niet genoeg om die normen te halen, stelt directeur Karen Heij van bureau ICE.

Vandaag de dag worden taalniveaus nog ingedeeld in zes schalen, van A1 tot C2. Van mbo'ers wordt aan het einde van hun opleiding verwacht minimaal het derde en vierde niveau (B1 en B2) te halen. Niveau B1 komt overeen met een eenvoudig nieuwsbericht uit de krant. B2 is bijvoorbeeld een werkinstructie voor een stagiair in een restaurant.

Bron: Elsevier.nl