Overheid en hoger onderwijs akkoord over verbeteringen

Door Bregje Rooijendijk - 2 Juli 2008 11:57 - 1185 vertoningen

Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de hogescholen hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren en de studie-uitval te bestrijden. Voor de afspraken is voor dit jaar zeven miljoen beschikbaar. Dat bedrag loopt op tot 43 miljoen in 2011.

Afronden

Hogescholen gaan zo vroeg mogelijk tijdens de propedeuse bekijken of studenten wel de opleiding volgen die het beste bij hen past. De minister en de hogescholen willen dat 90% van de studenten die een propedeuse haalt, de studie ook afrondt. Op dit moment rondt 80% van de studenten de studie af.

Niveau docent omhoog

De hogescholen streven ernaar dat in 2014 70% van de docenten een mastergraad heeft en dat in 2017 10% van de docenten beschikt over een PhD of deelneemt aan een promotieonderzoek. Ook zijn er afspraken gemaakt om het niveau van het taal- en rekenonderwijs in alle onderwijssectoren te verhogen. Vanaf 2010 worden de vereiste niveaus in de wet opgenomen. Hierover worden vóór 1 oktober 2008 verdere afspraken gemaakt.

Aanbod gevarieerder

Hogescholen moeten een gevarieerder aanbod aan opleidingen bieden, dat aansluit bij de verschillende doelgroepen die aan een hogeschool gaan studeren. Zo moeten zij meer structuur bieden aan studenten voor wie de stap naar het hbo niet vanzelfsprekend is. In 2014 moet 10% van de bachelorstudenten deelnemen aan trajecten die meer vragen van studenten, zoals honoursprogramma's. Om deze zaken te kunnen realiseren komt er de komende jaren 125 miljoen euro extra per jaar voor de hogescholen.

Bron: Regering.nl