Branchevereniging brengt betrouwbare stagebemiddelaars in kaart

Door Rogier Kind - 21 Juli 2008 13:56 - 1909 vertoningen

Met het sterk stijgende aantal (internationale) stagebemiddelaars is het tijd geworden voor een branchevereniging, zo vonden de Internetvakbond en Stageplaza.nl. Sinds 6 juni is de Branchevereniging Erkende Stagebemiddelaars (BES) dan ook een feit.

Het doel BES fungeert als beroepsvereniging in de ruimste zin van het woord voor organisaties werkzaam op het gebied van (internationale) stagebemiddeling. De vereniging stelt zich op als aanspreekpunt voor de overheid, semi-overheid, het onderwijs, de studenten en het bedrijfsleven. Zij zal de belangen van haar leden behartigen door kennis en informatie te vergaren en verspreiden, klachten op te vangen en een groter aanbod van stageplaatsen te creëren. Lisa Westerveld, voorzitter Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), is voorstander van de branchevereniging. "De LSVb krijgt regelmatig klachten van studenten over de begeleiding bij en het vinden van een stage. Met BES kan dit probleem aangepakt worden."

Het initiatief

Het initiatief is ontstaan tijdens gesprekken met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het ISO schreef in een notitie aan de Tweede Kamer over de noodzaak om de verantwoordelijkheden van verschillende actoren op het gebied van (internationale) stagebemiddeling in kaart te brengen. Zij deed hierbij onder meer de aanbeveling om een branchevereniging op te richten. Hierdoor zou het voor de overheid, stagebemiddelingsbureaus, studenten en onderwijsinstellingen helder zijn wie is aangesloten bij de branchevereniging en dus kwalitatief op orde is. In deze aanbeveling vonden de Internetvakbond en Stageplaza.nl aanleiding tot de oprichting van BES.