230 miljoen voor stages in de zorgsector

Door Bregje Rooijendijk - 24 Juli 2008 12:52 - 1353 vertoningen

Een prognose van de tekorten binnen de zorgsector heeft onder meer uitgewezen dat er de komende jaren meer stageplaatsen nodig zijn. Op basis van deze informatie stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een stagefonds in.

Zorgfonds

Met het stagefonds wil het ministerie van VWS de instroom en doorstroom van zorgpersoneel stimuleren. VWS gaat daarom zorginstellingen die stageplaatsen realiseren voor een aantal zorgopleidingen, 4 jaar lang een bijdrage geven in de kosten. De uitvoering van het stagefonds ligt in handen van het VWS in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en een aantal agentschappen (IB-groep en CFI, Kenniscentrum Calibris, de MBO-Raad en HBO-Raad).

BPV plaats belangrijkst

Het stagefonds is specifiek bedoeld voor beroepspraktijkvorming-plaatsen (BPV) bij zorginstellingen voor studenten van BOL (leren op school)- en BBL (werken en leren)-zorgopleidingen. Ook stageplaatsen voor het hoger beroepsonderwijs kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op het fonds. Voor HBO-opleidingen moet echter nog een bestand opgezet worden aan de hand waarvan bepaald wordt of een stageverlener al dan niet in aanmerking komt. De vraag is of dat dit studiejaar nog gaat lukken.

Klasse hoger

Om de kwaliteit en de kwantiteit van de stageplaatsen en het stagebeleid van zorginstellingen te verbeteren, stelt VWS voor de periode van 2008 tot en met 2011 230 miljoen beschikbaar. 60% van het totale budget is bestemd voor BPV-plaatsen van MBO/BOL-opleidingen en stageplaatsen van HBO-opleidingen. De overige 40% gaat naar bpv-plaatsen van MBO/BBL-opleidingen. De hoogte van het bedrag per BPV/stageplek moet nog worden berekend. Zorginstellingen kunnen in het najaar 2008 voor het eerst een vergoeding krijgen uit het stagefonds.

Bron: Minvws.nl