Lerarentekort vraagt om werving in buitenland

Door Bregje Rooijendijk - 25 Juli 2008 15:34 - 806 vertoningen

Nederland kampt met een docententekort dat in de nabije toekomst alleen nog maar zal groeien. Ouderejaars studenten worden ingezet, salarissen worden verhoogd en mensen uit het bedrijfsleven worden benaderd. Dit blijkt echter niet te volstaan. Vandaag de dag worden docenten in buurlanden 'opgekocht'.

Mobiliteit

Nederland is sinds kort actief op het gebied van het 'opkopen' van docenten over de Nederlandse grenzen. Ook voor andere Europese landen is dit geen nieuw fenomeen. In Duitsland wordt vooral geworven in Polen en Engeland. In Zwitserland wordt, met aantrekkelijke salarissen en rechtsposities, veelal Duitse docenten een baan aangeboden.

Nederlands taal eitje

Ook Nederland zet allerlei middelen in om buitenlandse docenten te trekken. Er zijn beurzenprogramma's opgezet voor bijvoorbeeld leraren Duits. Nederlands hoeven zij nog niet te kunnen, het volgen van een bijspijkercursus zou afdoende zijn, aldus het Duitse weekblad der Spiegel. Ook hebben bepaalde opleidingsinstellingen een bonus ter beschikking gesteld voor de docenten die een nieuwe collega naar hun school weten te trekken.

Bron: Scienceguide.nl