Studie-inschrijving vereenvoudigd door komst Studielink

Door Bregje Rooijendijk - 25 Juli 2008 13:48 - 1203 vertoningen

Voortaan loopt het aanmelden voor alle eerstejaars opleidingen bij alle instellingen via Studielink. Stageplaza.nl berichtte gisteren naar aanleiding van een artikel in Trouw over een aantal tekortkomingen binnen dit nieuwe systeem. Na gesproken te hebben met Wouter de Haan, directeur Studielink, blijkt dat deze redenatie te kort door de bocht was.

1 stap minder

Voorheen moesten alle aankomend studenten zich aanmelden via de website van de IB-Groep. Daarnaast moest de student zich ook nog inschrijven bij de onderwijsinstelling. Hiervoor is inmiddels een nieuw systeem in het leven geroepen: Studielink. De stichting is een samenwerkingsorgaan van hogescholen en universiteiten, opgericht uit onvrede over de rompslomp omtrent studie-inschrijvingen. Studielink brengt IB-Groep en onderwijsinstelling bij elkaar. De student schrijft zich in bij Studielink en deze zorgt vervolgens voor inschrijving bij de IB-Groep en de onderwijsinstelling. Een ander voordeel voor de aankomend student is dat deze geen documenten als diploma's en cijferlijsten meer bij hoeft te sluiten. De student kan via Studielink eenvoudigweg opgeven welke diploma's en cijfers deze behaald heeft, om dit vervolgens door Studielink te laten controleren bij de IB-Groep, die reeds over deze gegevens beschikt.

Aanmelding blijft niet 'steken'

De tekortkomingen van dit systeem waar eerder over bericht werd, hadden betrekking op de paar duizend aanmeldingen die in het systeem zouden zijn blijven 'steken'. Navraag leert dat deze aanmeldingen niet in het systeem blijven hangen, maar op een andere manier worden afgehandeld. Dit komt doordat nog niet alle onderwijsinstellingen zijn aangesloten. Van de 55 hoger onderwijsinstellingen die Nederland rijk is, zijn vooralsnog 30 instellingen aangesloten, waarvan 28 hogescholen en twee universiteiten. Wanneer een onderwijsinstelling nog moet worden aangesloten, kan de student niet volstaan met enkel aanmelding bij Studielink. "Dit betekent echter niet dat de aanmelding 'blijft steken'; de student wordt in zulke gevallen op de hoogte gesteld van de te volgen procedure en wordt uiteraard gewoon ingeschreven", aldus Wouter de Haan, directeur Studielink.