Student positiever over WO dan HBO

Door Bregje Rooijendijk - 29 Juli 2008 19:10 - 1443 vertoningen

Studenten in het hoger onderwijs zijn sinds 1996 gemiddeld even tevreden gebleven over hun opleiding. Universitaire studenten oordelen nu positiever. Zowel de inhoud van het onderwijs als de docenten en de praktische faciliteiten krijgen in het hbo duidelijk meer kritiek dan bij de universiteiten.

Primeur

Dat zijn enkele conclusies uit het rapport "Tien jaar patronen en trends in 'Student satisfaction' in Nederland" dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het rapport bevat een analyse van de oordelen die in totaal bijna 150.000 studenten over hun opleiding hebben gegeven in het kader van de Nationale Studentenenquête over de periode 1996-2005. Nog niet eerder was er systematisch onderzoek gedaan naar meerjarige verschillen of veranderingen in de beoordeling van groepen opleidingen, per kwaliteitsaspect.

Klein maar fijn

In het rapport wordt voor 29 groepen opleidingen een beeld gegeven van sterke en zwakke punten en van trends in de loop van tien jaar. Als het om de tevredenheid van studenten gaat, is het hbo achterop geraakt bij het wo. Zowel het onderwijsprogramma als de docenten krijgen duidelijk minder waardering, en dat geldt nog sterker voor faciliteiten zoals bibliotheek en computers. Op dat laatste onderdeel is het rapportcijfer van het hbo geleidelijk gedaald van 6,85 naar 6,25. Massaliteit en gebrek aan contact blijken twee belangrijke factoren bij het verklaren van de verschillen in tevredenheid. Dat geldt ook bij de vergelijking per vakgebied.

Bij universitaire studies als rechten, economie en bedrijfskunde met gemiddeld meer dan 300 eerstejaars krijgen de docenten en het onderwijs bijvoorbeeld een half punt lagere rapportcijfers dan bij studies met rond de 50 eerstejaars. Dit verschil is zeer significant. Zo krijgen de universitaire bèta-opleidingen van hun studenten lof op alle fronten, behalve voor 'studeerbaarheid'. Want deze studies blijven bovengemiddeld zwaar. Voor wo pedagogiek geldt het omgekeerde: studenten vinden deze studie relatief saai, schools en makkelijk te doen.

Pabo'ers toch tevreden

Ook in het hbo zijn er zulke verschillen. De kunstopleidingen krijgen veel applaus, de massale economische opleidingen oogsten vooral kritiek. Nog minder waardering krijgen de flink gegroeide opleidingen bouwkunde en civiele techniek. Andere technische studies, zoals de wat kleinschaliger opleidingen elektrotechniek, hebben juist mooie rapportcijfers. De meest tevreden studenten worden aangetroffen bij de pabo-opleidingen. Dat laatste lijkt opmerkelijk, omdat er recent kritiek is op het niveau van het taal- en rekenonderwijs op de pabo's. Maar de tevredenheid van de pabo-studenten gaat niet over het niveau van de stof. Ook zij vinden dat het zwakste onderdeel van hun opleiding. Daar staan alleen veel pluspunten tegenover: de voorbereiding op het lerarenberoep, enthousiaste docenten en goede faciliteiten, plus de goede 'studeerbaarheid' van de opleiding. Want nee, zwaar wordt de pabo niet gevonden.

Bron: Choi.nl