Amsterdam favoriet bij student

Door Bregje Rooijendijk - 30 Juli 2008 14:06 - 1054 vertoningen

Het rapport "Tien jaar patronen en trends in 'Student satisfaction' in Nederland", opgesteld in opdracht van het ministerie van OCW, bevat naast oordelen over het onderwijs ook opvattingen over de status van het kameraanbod en het uitgaansleven in verschillende steden.

Totstandkoming

Het rapport bevat een systematische analyse van meerjarige oordelen die in totaal bijna 150.000 studenten over hun opleiding hebben gegeven in het kader van de Nationale Studentenenquête over de periode 1996-2005. Naast opinies over het onderwijs, is de studenten ook gevraagd naar de status van het kameraanbod en het uitgaansleven. Hoewel de onderwerpen en vraagstelling van de deelenquête 'stad en instelling' in tien jaar meermalen zijn veranderd, kon toch een redelijke tijdreeks van studentenoordelen geproduceerd worden.

Poenig

Als het gaat om het kameraanbod, is in de meeste jaren naar één belangrijk oordeel gevraagd, namelijk: "Is het lastig of gemakkelijk om in jouw studiestad goede betaalbare woonruimte te vinden?" Uit de tot stand gekomen grafiek kan men opvallend lage cijfers in Amsterdam en Utrecht afleiden twee steden die inderdaad bekend zijn om hun kamernood. Relatief gunstig blijft in al die jaren het oordeel over de kamermarkt in Enschede en Wageningen. De oordelen over de kamermarkt in bijna alle grote steden vertonen hetzelfde tijdsverloop: afnemend tot 2003, en vanaf dat moment wordt er weer duidelijk positiever geoordeeld. Dat het tekort aan betaalbare kamers daarmee nog niet overal verleden tijd is, mag duidelijk zijn als gekeken wordt naar de nog steeds lage scores van Amsterdam en Utrecht.

Geef mij maar Amsterdam

Het uitgaansleven is (vanaf 2002) getoetst aan de hand van de vraag: "Geef een rapportcijfer voor de culturele voorzieningen en de horecavoorzieningen in je studiestad." Uit de antwoorden blijkt dat er aanzienlijke, maar in de tijd stabiele, verschillen zitten tussen de verschillende steden. Zoals te verwachten viel maakt Amsterdam zijn naam als meest populaire studentenstad waar. Onze hoofdstad wordt op de voet gevolgd door Groningen en een verrassend Rotterdam. Als enige van alle steden scoort Enschede zowel qua kamers als qua uitgaansleven gunstig. Verder valt op dat enkele kleinere studentensteden zoals Heerlen, Venlo en Emmen recent een inhaalslag hebben gemaakt. Verder maakt ook Delft een opmerkelijke verbetering door.

Bron: Choi.nl