Bedrijfsleven investeert fors in leerwerkplekken

Door Bregje Rooijendijk - 30 Juli 2008 18:19 - 1518 vertoningen

Uit gegevens van het CBS blijkt dat bedrijven in 2006 1,7 miljard euro hebben besteedt aan stages en andere vormen van leren en werken van leerlingen in het beroepsonderwijs. Dat staat gelijk aan 5 procent van de totale onderwijsuitgaven vanuit de overheid.

Techniek en zorg

80 procent van de totale uitgaven is naar beroepspraktijkvorming (bpv) in de sectoren zorg en techniek gegaan. Ook binnen de technische sector is veel geïnvesteerd. Dit heeft te maken met het relatief grote aantal mbo'ers dat een technische opleiding volgt.

Compensatie

Tegenover de uitgaven die bedrijven doen, staat een belastingkorting. Een leerbedrijf kan maximaal 2.500 euro gecompenseerd krijgen voor een leerling die deelneemt aan beroepspraktijkvorming. In 2006 bedroeg de totale fiscale vergoeding 180 miljoen euro. In 2006 werd gemiddeld 8.400 euro per bpv plaats uitgegeven. De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op personeelskosten van de praktijkbegeleiders.

Investering

Bijna driekwart van de uitgaven aan beroepspraktijkvorming hangt samen met duaal onderwijs. Dat zijn de opleidingen waarbij leerlingen gedurende het hele schooljaar een aantal dagen in de week werken combineren met een aantal dagen school. Hieronder vallen de leerwerktrajecten van het vmbo, de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo en de duale opleiding in het hbo.

Bron: CBS.nl