Iraanse student gebombardeerd tot terrorist

Door Bregje Rooijendijk - 4 Juli 2008 16:59 - 1582 vertoningen

Het kabinet wil studenten uit Iran weren van gevoelige opleidingen, waar zij informatie zouden kunnen krijgen die leidt tot het maken of verspreiden van kernwapens. Binnenkort verschijnt een regeling over deze zogenoemde 'proliferatiegevoelige' opleidingen in de Staatscourant, aldus minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken).

Nederland strikt

In januari had de overheid al aan universiteiten gevraagd of ze 'zeer terughoudend' wilden zijn met het toelaten van Iraniërs. Nu is er een lijst met verboden plaatsen en studies en is overtreding strafbaar gesteld. Studenten kunnen wel een ontheffing aanvragen. Met de nieuwe regeling geeft Nederland gevolg aan resolutie 1737 van de VN-Veiligheidsraad, waarin een 'kennisembargo' voor Iran staat beschreven. Maar voorlopig interpreteert alleen Nederland deze resolutie zo strikt.

Wetenschap protesteert

Eerder riepen Verhagen en zijn collega Ronald Plasterk (Onderwijs) de hoger onderwijsinstellingen al op tot waakzaamheid en grote terughoudendheid bij de toelating van Iraanse studenten. Die oproep leidde tot groot protest onder wetenschappers, maar sommige instellingen gaven er wel gehoor aan. De Universiteit Twente sloot de deur voor alle Iraanse studenten en medewerkers. De Technische Universiteit Eindhoven vroeg voor iedere Iraniër een verklaring van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), die niet gegeven wordt.

Kort door de bocht

Stageplaza.nl vroeg Maryam Tarami, een Iraanse stagiaire, naar haar mening: "In principe kan ik mij wel verplaatsten in de regeling voor de zogenoemde proliferatiegevoelige opleidingen. Het is eenmaal zo dat Iran als de grote boef van kernwapens bekend staat. Echter, ik vind het gewoonweg te generaliserend om de Iraanse student te weigeren als het gaat om opleidingen waar zij informatie zouden kunnen krijgen die kan leiden tot het maken of verspreiden van kernwapens. Ik vraag me ook af of men überhaupt onderzoek heeft gedaan voordat deze maatregel genomen is. Ik bedoel dan: is uit onderzoek gebleken dat in Nederland studerende Iranezen kernwapens willen maken? Is dit in het verleden voorgekomen? Dat betwijfel ik."