‘Superpabo’ in aantocht

Door Bregje Rooijendijk - 4 Juli 2008 15:40 - 1162 vertoningen

"Het algemene beeld van de pabo is niet positief en het imago is allerbelabberdst." Zo stelde Ton Duif van de Algemene Vereniging Schoolleiders eerder al. Van Bijsterveldt, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, beloofde hem in een bespreking een notitie over de toekomst van het lerarenonderwijs. Hogeschool Edith Stein en ook Stichting Klasse wachten deze notitie niet af en beginnen een eigen academie voor het basisonderwijs.

Nieuwe hoop

Zowel Hogeschool Edith Stein als Stichting Klasse nemen het initiatief tot het opzetten van een academie voor het basisonderwijs. Hogeschool Edith Stein begint volgend jaar in Hengelo met een vierjarige 'superpabo' die talentvolle studenten opleidt tot onderwijzer aan de basisschool. De opleiding wil een nieuwe generatie leraren afleveren, die in staat is het basisonderwijs te vernieuwen en te versterken.

Bovengemiddelde studenten

De opleiding, die in 2009 van start gaat, moet de getalenteerde studenten meer uitdaging bieden. Juist getalenteerde studenten stoppen vaker met hun studie, uit teleurstelling. De studenten verplichten zich na hun studie een aantal jaren in het basisonderwijs te blijven werken. Na hun opleiding krijgen ze gegarandeerd een baan. Kandidaten worden geselecteerd op intelligentie en ambitie, moeten de taal- en rekentoets bovengemiddeld goed maken en een kennistoets afleggen.

Klasse

Ook de stichting Klasse wil een eigen opleiding beginnen. De bedoeling is dat leerlingen een leerwerkplek wordt aangeboden op één van de scholen van de stichting voor openbaar onderwijs, met vestigingen in Gouda, Woerden, Bodegraven, Reeuwijk en Waddinxveen. Dit moet in samenwerking met een bestaande pabo. "Wij zijn immers niet geaccrediteerd om diploma's uit te delen," stelt directeur van de stichting Joke Middelbeek.

Actie

De aanleiding om een eigen opleiding te beginnen is het niveau van de stagiaires, die momenteel worden afgeleverd door de pabo's. "Het schort bijvoorbeeld nogal aan communicatieve vaardigheden, die toch essentieel zijn in het contact met kinderen en ouders. Daar is tijdens de opleiding te weinig aandacht voor. En zoals bekend is de taal - en rekenkennis van de toekomstige onderwijzers ook niet zeer groot. Daar wordt veel over geklaagd. Wij vonden het tijd om er ook echt iets aan te doen."