HBO-raad: verhoging stagevergoeding leidt tot groenpluk

Door Bregje Rooijendijk - 19 Augustus 2008 18:12 - 1387 vertoningen

Zoals eerder werd bericht, begint de arbeidskrapte ook de stagemarkt parten te spelen. Uit de database van Stageplaza.nl, Nederlands grootste online stagebemiddelingsbureau, blijkt dat werkgevers dieper in hun buidel moeten tasten om stagiairs te trekken. De HBO-raad vreest dat verhoging een toename van groenpluk zal betekenen.

Focus op stage

Voor studenten is de verhoging van de stagevergoeding goed nieuws. Uit het laatste Nationaal Studenten Onderzoek van Stageplaza.nl bleek nog dat 61% van de studenten werkt naast de stage. Als deze trend doorzet krijgen studenten in de toekomst wellicht meer ruimte om zich te richten op diens stage.

Stagevergoeding wordt salaris

Aan de verhoging van de stagevergoedingen kleven ook andere consequenties. Zo vreest de HBO-raad dat de hoge stagevergoedingen zullen leiden tot meer groenpluk. Het zou aantrekkelijker worden voor studenten om na een goedbetaalde stage 'te blijven hangen'. "Zolang de arbeidsmarkt zo oververhit is lijkt groenpluk geen probleem, maar als de arbeidsmarkt er niet zo florissant meer uitziet, wordt de situatie voor mensen met minder papieren benarder", aldus de HBO-raad.

Toename groenpluk stagiairs

De groenpluk is in het afgelopen jaar toegenomen. Waar het vorig jaar nog om 40% ging, bleek uit het Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2008 dat in het afgelopen jaar bijna de helft van de stagiairs (49%) een baan is aangeboden. Deze aanbieding ging bij één op de drie studenten over indiensttreding alvorens klaar te zijn met studeren. 13% van de studenten heeft dit aanbod aangenomen.