Docenten op stage

Door Bregje Rooijendijk - 21 Augustus 2008 12:06 - 1287 vertoningen

Eerder bleek uit onderzoeken van Stageplaza.nl dat onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar afgestemd moeten worden. Deze mening wordt gedeeld door de Stichting van de Arbeid, VO-raad, MBO-Raad, HBO-raad en Colo, een samenwerkingsverband voor kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Deze partijen hebben onlangs het advies uitgebracht om docentenstages te gaan organiseren.

Stage zorgt voor synergie

De partijen hebben dit advies uitgebracht aan de sociale partners, de kenniscentra en de mbo-instellingen. Het initiatief is ontstaan uit de behoefte aan uitwisseling tussen praktijkopleider en stagebegeleider vanuit de onderwijsinstelling. Voor adequate begeleiding tijden de stage is het van belang dat docenten een goed en actueel beeld hebben van wat zich op de werkvloer afspeelt. Het is tevens essentieel dat bedrijven op de hoogte zijn van de inhoud van opleidingen. Vanuit het bij elkaar in de keuken kijken, kunnen betrokkenen afspraken en plannen maken hoe tot een betere samenwerking kan worden gekomen.

Stichting van de Arbeid stimuleert

De docentenstage omvat niet alleen het vervullen van stages binnen het bedrijfsleven door docenten. Het is tevens de bedoeling dat mensen uit het bedrijfsleven zullen doceren aan onderwijsinstellingen. Om deze kennisuitwisseling te bevorderen, gaat de Stichting van de Arbeid bezien op welke wijze docentstages kunnen worden gestimuleerd. Onderdeel hiervan is ook hoe kan worden bevorderd dat aankomende docenten tijdens hun opleiding kennisnemen van de praktijk in het bedrijfsleven en van het ondernemerschap. De Stichting van de Arbeid roept het kabinet op voor deze inspanningen middelen beschikbaar te stellen.

Bron: Colo.nl